Online slovník a překladač

Výsledek překladu a contract out on

Počet nalezených překladů: >100 (0.00304 s)

a contract out on

odměna na hlavu

put on

předstírat v:
zveličovat v:
obléknout v:
obout v:
nasadit v:
obléknout si v:
oblékat v:
obouvat si v:
obouvat v:
obout si v:

on

při
u
v
na programu
na
ve

draw on

lákat v:
podněcovat v:
natahovat
stáhnout
svádět v:

come on

nastat
blížit se
pospíšit si
objevit se
rozběhnout se v:

contract

smluvní
smlouva
kontrakt n:
zúžit v:

turn on

zapnout v:
zapínat v:
vzrušit (sexuálně) v: [slang.]

lean on

opírat se
opřít o
opřít se o

hang on

počkat v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]
držet se v: [hovor.]

carry on

být nevychovaný
dovádět v:
pokračovat v:

round on

odseknout v:
donášet na v:

reflect on

přemítat v:
uvažovat o v:

push on

pokračovat v:
razit si cestu v:

pull on

potáhnout v:
natáhnout v:

press on

urgovat v:
nutit v:

out and out

naprostý adj:
skrz naskrz

marriage contract

předmanželská smlouva [práv.]
předmanželská dohoda [práv.]

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

go on

trvat v:
pokračovat v:

drag on

táhnout se v:
protahovat se v:

union contract

kolektivní smlouva

turning-on

zapnutí n:

try on

vyzkoušet si v:

tread on

zašlápnout v:

touch on

naťuknout v:

to index a contract

indexovat smlouvu

thump on

bouchat v:

share contract

smlouva o spoluužívání [eko.]

roll-on

kuličkový deodorant

presume on

nadužívat v: [kniž.]

out-and-out

skrz naskrz

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

miss out on

přijít o něco v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

labor contract

pracovní smlouva

knock-on

řetězový adj:

insurance contract

pojistná smlouva [eko.]

hanger-on

parazit n:

going on

pokračující

forward contract

termínová smlouva

exchange contract

devizová smlouva

clip-on

se svorkou

clap on

narazit v:

chew on

přemýšlet o [fráz.]

cheat on

podvádět v:

catch on

chytit se v:

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

award a contract

přidělit kontrakt

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena