Online slovník a překladač

Výsledek překladu a couple of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00151 s)

a couple of

dvojice adj:

couple

pojit v:
spojovat v:
spojit se
spojit v:
spárovat v:
párovat v:
pár
manželé
dvojice n:

of

z
ze
na n:
od n:
vyjádření druhého pádu

sort of

trochu
tak nějak
více méně
jaksi

out of

mimo adv:
z conj:
ze conj:
vedoucí z

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takové adj:
takových

of shares

akciový adj:
akcií

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

hear of

doslechnout se o
slyšet o

diminutive of

dívenka
dívka

come of

dopadnout
upadnout

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of my

mého

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

married couple

manželé

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

couple on

připojit v:

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a couple

pár

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena