Online slovník a překladač

Výsledek překladu a crash course

Počet nalezených překladů: 62 (0.0012 s)

a crash course

kolizní kurz

crash

zaburácení n:
třeskot n:
třesknout v:
srážka n:
rána n:
náraz n:
kolize n:
narazit v:
dunění n:
bouračka n:
havarovat v:
zaburácet v:
třesk n:
srazit se
nárazový adj:
pád
havárie
rozbít

course

kurs n:
závodiště
závodní dráha
průběh n:
cesta n:
běh n:
směr n:
postup
kurz
chod
dráha

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

crash landing

nouzové přistání n:
havarijní přistání n:

crash helmet

ochranná přílba n:
přilba n:

water-supply course

vodárenský tok [eko.]

water course network density

hustota sítě vodních toků [eko.]

water course damming-up

zahrázování toku [eko.]

water course capacity

kapacita koryta toku [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

take its course

nechat svět běžet

steer a middle course

zvolit střední cestu

steer a course

opatrně manévrovat

run its course

mít přirozený průběh

retaining water course baffle

přehrážka toku [eko.]

refresher course

opakovací kurs

race-course

dostihová dráha

partial water-course training

dílčí úprava toku [eko.]

main course

hlavní chod n:

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

golf course

golfové hřiště

crash-land

přistát bez podvozku

crash into

narazit do

crash course

rychlokurz

crash a party

přijít na večírek bez pozvání n:

course you can

samozřejmě že to zvládneš

course of treatment

léčení

course of events

dění n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena