Online slovník a překladač

Výsledek překladu a cut above

Počet nalezených překladů: >100 (0.00105 s)

a cut above

lepší výsledek

cut

sek n:
sekat v:
rozřezat v:
krájet
řezat
střih
zkrátit v:
snížit
snížení
říznutí n:
redukovat
tnout v:
seknutí n:
cut/cut/cut v: [neprav.]
řez n:

cut off

odpojit v:
odříznout
odstřihnout
přerušit v:
vyřadit v:
zastavit v:
useknout v:
uříznout v:

above

nad
nahoru
nahoře
shora
nade
výše
shora uvedený
výše uvedený

cut-off

odříznutí n:
odstřihnutí n:
odstavení n:
odřezek n:
přerušení n:

cut up

říznout v:
rozsekal v:
rozkrájet v:
krájet v:

cut rate

zlevněný adj:
levný adj:
laciný adj:
sleva [amer.]

cut out

přestat v: [slang.]
vyloučit
vystřihnout v:
vystříhat v:

cut down

snížit v:
zredukovat v:
zmenšit v:
ztenčit v:

above-board

bezelstně
poctivý adj:
poctivě
čestně

cut-rate

laciný adj:
zlevněný adj:
levný adj:

cut-out

vystřihovánka n:
vystřižení
vyříznout v:

cut short

přistřihnout v:
zkrátit v:
zarazit v:

above par

nad pari
nad paritou
nad průměrem

short cut

nadjížďka n:
zkratka n:

cut back

snížit v:
zmenšit v:

cut away

okrájet v:
odříznout v:

cut across

přetnout v:
přesekat v:

short-cut

zkratka

salary cut

snížení platu n:

price cut

snížení cen

mentioned above

výše zmíněný

cut-throat

hrdlořez

cut-price

zlevněný adj:

cut-down

zredukovat v:

cut timber

řezivo [stav.]

cut through

protnout v:

cut price

zlevněný adj:

cut losses

odepsat ztrátu

cut corners

jezdit riskantně

clear-cut

nesporný adj:

be above

štítit se v:

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above the law

nepodléhající zákonům

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena