Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dead certificate

Počet nalezených překladů: 49 (0.00125 s)

a dead certificate

úmrtní list

dead

mrtev
bez života
mrtvý adj:
mrtví
fádní
vymřelý adj:
úplný adj:
uschlý adj:
opuštěný adj:
odumřelý adj:
nehybný adj:
mdlý adj:

certificate

potvrzení
certifikát
osvědčení
průkaz n:
osvědčení, průkaz [eko.]
dát osvědčení
vysvědčení n:
prokázat v:

a dead ringer

podobnost dvojčete
velká podobnost n:

stone-dead

úplně mrtvý adj:

stock certificate

akciový certifikát

shot dead

zastřelený adj:

shoot dead

zastřelit v:

registration certificate

registrační osvědčení [eko.]

drop dead

padnout mrtev

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

dead-beat

k smrti unavený

dead tired

k smrti unavený

dead load

stálé zatížení [stav.]

dead letter

nedoručený dopis [hovor.]

dead language

mrtvý jazyk n:

dead eye

očnice n:

dead end

slepá ulice

dead certain

stoprocentně jist

dead body

mrtvola n:

clearance certificate

celní osvědčení [eko.]

birth certificate

rodný list

beat a dead horse

házet hrách na zeď

as slow as a dead snail

nepřekonatelně pomalý

a dead loss

úplná ztráta n:

a dead heat

velmi tesné vítězství n:

a dead giveaway

jasné znamení n:

Trade Certificate

živnostenský list

Dead Sea

Mrtvé moře n: [zem.]

Certificate of Deposit

vkladový certifikát

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena