Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dead heat

Počet nalezených překladů: 73 (0.00166 s)

a dead heat

velmi tesné vítězství n:

heat

horko
dohřát v:
zatopit
zatápět
vytopit
vytápět
vedro
hárání n: [bio.]
ohřát v:
teplo
rozehřát v:
žár n:

dead

úplný adj:
nehybný adj:
odumřelý adj:
opuštěný adj:
uschlý adj:
vymřelý adj:
fádní
bez života
mrtví
mrtvý adj:
mrtev
mdlý adj:

heat up

roztopit v:
ohřát v:
vyhřát v:
zahřát v:

white heat

vášeň n: [přen.]
vroucnost n: [přen.]

heat-resistant

tepluvzdorný
ohnivzdorný

heat sink

odvod tepla n:
chladič n:

blood heat

normální teplota krve n:
normální tělesná teplota n:

a dead ringer

velká podobnost n:
podobnost dvojčete

waste heat boiler

bojler s využitím odpadového tepla [eko.]

stone-dead

úplně mrtvý adj:

shot dead

zastřelený adj:

shoot dead

zastřelit v:

radiative heat transfer

přenos tepla zářením n: [tech.]

radiative heat

sálavé teplo n: [tech.]

prickly heat

potničky

heat-only boiler station

teplárna n:

heat wave

vlna horka n:

heat pump

tepelné čerpadlo

heat motion

tepelný pohyb [eko.]

heat lightning

blýskání na časy

heat exchanger

tepelný výměník n: [tech.]

gross caloric value (high heat)

spalné teplo bez kondenzace [eko.]

drop dead

padnout mrtev

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

dead-beat

k smrti unavený

dead tired

k smrti unavený

dead load

stálé zatížení [stav.]

dead letter

nedoručený dopis [hovor.]

dead language

mrtvý jazyk n:

dead eye

očnice n:

dead end

slepá ulice

dead certain

stoprocentně jist

dead body

mrtvola n:

beat a dead horse

házet hrách na zeď

be on heat

hárat v: [brit.]

be in heat

hárat v:

association heat

asociační teplo

as slow as a dead snail

nepřekonatelně pomalý

a dead loss

úplná ztráta n:

a dead giveaway

jasné znamení n:

a dead certificate

úmrtní list

Dead Sea

Mrtvé moře n: [zem.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena