Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dead loss

Počet nalezených překladů: 66 (0.00162 s)

a dead loss

úplná ztráta n:

dead

nehybný adj:
odumřelý adj:
opuštěný adj:
uschlý adj:
úplný adj:
vymřelý adj:
fádní
bez života
mrtví
mrtvý adj:
mrtev
mdlý adj:

loss

porážka n:
ztráta n:
prohra n:

a dead ringer

velká podobnost n:
podobnost dvojčete

water loss on soil surface

ztráta vody s povrchu půdy [eko.]

water loss on irrigated surface

ztráta vody na zavlažované ploše [eko.]

water loss in soil profile

ztráta vody v půdním profilu [eko.]

water loss in irrigation network

ztráta vody v závlahové síti [eko.]

water loss

ztráta vody [eko.]

trade loss

obchodní ztráta [eko.]

stone-dead

úplně mrtvý adj:

soil loss tolerance

přípustná eroze [eko.]

soil loss

smyv půdy [eko.]

shot dead

zastřelený adj:

shoot dead

zastřelit v:

reservoir water loss

ztráta vody z nádrže [eko.]

profit and loss account

výkaz zisků a ztrát

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

pressure loss

tlaková ztráta (závlahová síť) [eko.]

no loss of generality

bez ztráty na obecnosti

loss-making outflow

ztrátový odtok [eko.]

loss-leader

zboží lákající na nízkou cenu

loss leader

zboží lákající na nízkou cenu

loss caused by harmful organisms

ztráta způsobená škodlivými organismy [eko.]

irrigation water loss

ztráta závlahové vody [eko.]

head loss

výšková ztráta n: [tech.]

financial loss

finanční ztráta

drop dead

padnout mrtev

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

dead-beat

k smrti unavený

dead tired

k smrti unavený

dead load

stálé zatížení [stav.]

dead letter

nedoručený dopis [hovor.]

dead language

mrtvý jazyk n:

dead eye

očnice n:

dead end

slepá ulice

dead certain

stoprocentně jist

dead body

mrtvola n:

capital loss

kapitálová ztráta

book loss

účetní ztráta

beat a dead horse

házet hrách na zeď

be finantial loss

být ztrátový

at a loss for words

být beze slov [id.]

at a loss

v rozpacích [id.]

as slow as a dead snail

nepřekonatelně pomalý

alternate gain and loss

střídavý zisk a ztráta

actual loss caused by harmful organism

skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem [eko.]

absolute loss

naprostá ztráta

a dead heat

velmi tesné vítězství n:

a dead giveaway

jasné znamení n:

a dead certificate

úmrtní list

Dead Sea

Mrtvé moře n: [zem.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena