Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dead ringer

Počet nalezených překladů: 38 (0.00088 s)

a dead ringer

velká podobnost n:
podobnost dvojčete

dead

mrtví
úplný adj:
vymřelý adj:
fádní
bez života
mrtvý adj:
mrtev
uschlý adj:
opuštěný adj:
odumřelý adj:
nehybný adj:
mdlý adj:

stone-dead

úplně mrtvý adj:

shot dead

zastřelený adj:

shoot dead

zastřelit v:

ringer

zvoník n:

drop dead

padnout mrtev

dead-end job

zaměstnání bez vyhlídek

dead-beat

k smrti unavený

dead tired

k smrti unavený

dead load

stálé zatížení [stav.]

dead letter

nedoručený dopis [hovor.]

dead language

mrtvý jazyk n:

dead eye

očnice n:

dead end

slepá ulice

dead certain

stoprocentně jist

dead body

mrtvola n:

bell-ringer

zvoník n:

bell ringer

zvoník n:

beat a dead horse

házet hrách na zeď

as slow as a dead snail

nepřekonatelně pomalý

a dead loss

úplná ztráta n:

a dead heat

velmi tesné vítězství n:

a dead giveaway

jasné znamení n:

a dead certificate

úmrtní list

Dead Sea

Mrtvé moře n: [zem.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena