Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dickens of a time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00159 s)

a dickens of a time

obtížný úkol

time

čas
doba
epocha n:
lhůta n:
odměřit v:
trvání n:
časovat v:
éra n:
tempo
chvíle n:
načasovat v:
termín
takt n:

time limit

časová mez
lhůta n:
časový limit [eko.]

time off

pracovní volno
volno n:

time clock

píchačky n:
píchací hodiny

save time

šetřit
ušetřit čas

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

good time

správný čas
vhodná doba n:

arrival time

čas přijezdu n:
čas příletu n:

any time

kdykoliv
kdykoli

another time

jindy
někdy jindy

waste of time

mrhání časem n:

time-consuming

časově náročný

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time trial

časovka n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time loan

časově omezený úvěr

time lag

časové zpoždění n:

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

time card

píchací karta n:

time bomb

časovaná puma n:

this time

tentokrát

that time

tenkrát

term-time

školní rok

take time

trvat

spare-time

volný čas

spare time

volný čas

space-time

časoprostor n:

small-time

druhořadý adj:

settling time

doba do ustálení [tech.]

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

required time of groundwater level depression

požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

present time

přítomný čas

period of time

perioda

per unit of time

za jednotku času

on time

přesně

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

matter of time

otázka času [fráz.]

last time

naposledy

in the nick of time

v pravý čas

in the course of time

v průběhu času

in terms of time

časově adv:

hard time

viz give a hard time

half-time

poločas n:

half time

poločas n:

future time

budoucí čas

full-time

na plný úvazek

full time

na plný úvazek adv:

from time to time

občas

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

buy time

žádat čas na rozmyšlenou

blue time

jaro

big-time

špičkový adj:

big time

výborná zábava n:

behind time

zpožděn

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all-time

absolutní adj:

air time

vysílací doba

a tough time of it

těžká doba n:

a rough time of it

stresující období

a hell of a time

nádherný čas

ETC =Estimated Time of Completion

předpokládaný čas dokončení n:

ETA = Estimated Time of Arrival

předpokládaný čas příjezdu n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena