Online slovník a překladač

Výsledek překladu a different kettle of fish

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

a different kettle of fish

jiný adj:
odlišný adj:

different

rozdílný
zvláštní adj:
rozmanitý adj:
jiný
neobvyklý adj:
odlišný
různý

fish

ryby n:
ryba
bažant (nezkušený člověk) n:
rybařit v:
rybí adj:
ryba (člověk narozený ve znamení Ryby) n:

of

z
vyjádření druhého pádu
ze
na n:
od n:

sort of

tak nějak
více méně
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

konat
dopadnout
upadnout

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

fish-hook

udice n:
rybářský háček n:

cool fish

drzoun
vypečený ptáček

because of

kvůli (dat)
následkem

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

a cold fish

suchar [fráz.]
studený jak psí čumák [fráz.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

rid of

zbavit se v:

receipt of

příjem

protected fish area

chráněná rybí oblast [eko.]

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of each of

každého

of a number of

počtu

number of

řada

non-viable fish stocks

neživotaschopné zásoby rybí populace [eko.]

neither fish nor fowl

ani ryba ani rak [fráz.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

kettle

konvice

independent of

nezávislý na adj:

flying fish

létající ryba n: [zoo.]

fish-pond management

obhospodařování rybníků (chovných) [eko.]

fish zone

rybí pásmo [eko.]

fish stick

rybí prst

fish shop

rybárna

fish restaurant

rybárna

fish pond

rybník

fish girder

příhradový girlandový vazník [stav.]

fish fillet

filé n:

fish feeding

krmení ryb [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

drink like a fish

pít jak duha n:

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cold fish

studený čumák

cake of

kus něčeho

bigger fish to fry

mít na práci důležitější věci

be different

odlišovat se

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a horse of a different color

odlišná záležitost n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena