Online slovník a překladač

Výsledek překladu a dressing down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00232 s)

a dressing down

udělené kázání n:

put down

utlačovat v:
omezit v:
pokořit v:
zapsat si v:
napsat si v:
položit v:
porazit v:
potlačit v:
snížit v:
uhasit v:
umlčet v:
zarazit v:
zaznamenat v:

down

shodit v:
snížit v:
dole adv:
dolů adv:

srazit v:
prachové peří
smutný adj:
sestřelit v: [let.] [voj.]
zkormoucený adj:
poklesnout v:

lay down

vyznačit v:
stanovit v:
předepsat v:
položit v:
odložit v:
položit se

quiet down

uklidnit se
ztišit v:
utišit v:
uklidnit v:
utišit se

dressing

zálivka
přísada
hnojení
apretura
oblékání n:

ram down

zarazit v:
udusat v:
upěchovat v:

push down

stisknout v:
stlačit v:
přitlačit v:

nail down

utvrdit v:
upevnit v:
přikovat v:

mark down

ohodnotit v:
snížit ceny
snížit cenu

lie down

lehat si
lehnout si
lehnout v:

let down

zklamat v:
oklamat v:
nechat na holičkách

rub down

osmirkovat
sedřít

roll down

skulit se
valit se dolů

ride down

sjet
sjíždět

press down

stlačit v:
zatlačit v:

play down

snižovat význam v:
bagatelizovat v:

pipe down

sklapnout v:
ztichnout v:

lower down

níže adv:
níž adv:

dressing-room

oblékárna n:
toaletní místnost n:

salad dressing

zálivka n:

run down

dobíhat v:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

pull-down

zbourat v:

pour down

stékat v:

pop down

zaskočit v:

plunge down

vnořit v:

pin down

připíchnout v:

peg down

připevnit v:

mow down

skosit v:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

lie-down

odpočinek n:

let-down

zklamání n:

laid down

usazený, položený adj:

knuckle down

podrobit se

dressing-down

kázání n:

dressing table

toaletní stolek

dressing room

šatna n:

dressing gown

župan n:

dressing down

kázání n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena