Online slovník a překladač

Výsledek překladu a far cry

Počet nalezených překladů: 75 (0.00162 s)

a far cry

daleko

cry

nářek n:
pokřikovat v:
vykřikovat v:
brečet v:
pláč
pláče v:
křiknout v:
zapláče v:
zaplakat v:
plakat v:
křičet v:
vykřiknout v:
pokřik n:
křik n:
pokřikování n:
volat v:
volání n:
zvolat v:
řev n:

far-sighted

prozíravý adj:
předvídavý adj:
dalekozraký adj:

far-out

neobvyklý adj:
extrémní [amer.]
velmi nekonvenční adj:

far

daleko
vzdálený adj:
daleký adj:

cry out

zavolat v:
zakřičet v:
vykřiknout v:

as far as

až k

pokud

so far

zatím
dosud

go far

přivést to daleko
dotáhnout to někam

far-right

reakcionářský
extrémně pravicový

far-flung

odlehlý adj:
vzdálený adj:

war cry

bojový pokřik n:

too far gone

neopravitelný adj:

so far, so good

zatím dobře, jde to

so far so good?

držíte se? rozumíte všemu?

so far as ... is concerned

pokud jde o

so far as

pokud

not far from

nedaleko

not far

nedaleko

go too far

zacházet do krajnosti

from far

zdaleka n:

few and far between

ojediněle

far-reaching

dalekosáhlý

far-off

odlehlý adj:

far-fetched

přitažený za vlasy

far out

daleko od pravdy

far off

zcestný adj:

far gone

daleko pokročilý

far from

daleko od

far better

mnohem lepší adj:

far away

daleko

cry your eyes out

vybrečet si oči

cry the blues

litovat rozchod s partnerem

cry over spilt milk

brečet namísto řešit problém

cry me a river

falešný smutek

cry in your beer

litovat se u piva n:

cry her heart out

vybrečí si oči

by far

zdaleka n:

battle-cry

válečný pokřik

battle cry

válečný pokřik

as far as I know

kam až moje vědomosti sahají [zkr.]

Far Eastern

Dálno-východní adj:

Far East

Dálný východ

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena