Online slovník a překladač

Výsledek překladu a faraway look

Počet nalezených překladů: 91 (0.00195 s)

a faraway look

pohled do dáli

look

dívat se v:
vypadat v:
pohlédnout v:
pohledět v:
pohled n:
hledět v:
dívat v:
vzhled v:
dohlížet v:
vzezření n:
vyhlížet v:
prozkoumat v:
prohlédnout si v:

look at

koukat [hovor.]
prohlédnout
prohlížet
kouknout se [hovor.]
dívat se po-
podívat se

look like

vypadat jako
vyhlížet
podobat se
vypadat

look into

vyšetřovat v:
prošetřovat v:
prozkoumat v:
vyšetřit v:

look through

vyšetřit v:
nevšímat si
prohlédnout si

look out for

vyhlížet v:
dávat pozor na n:
dívat se po

look back

ohlédnout se
ohlížet se
dívat se zpět

look after

starat se o (acc)
pečovat o (acc)
postarat se o (acc)

look about

rozhlížet se v:
hlídat (situaci) v:
zkoumat (situaci) v:

faraway

vzdálený adj:
daleký
nepřítomný adj:

new-look

nová vizáž
s novým vzhledem

look-see

zběžný pohled
omrknutí n:

look! see!

podívej se
podívejte se

look!

hele
heleďte

look up to

vzhlížet k
obdivovat v:

look out

dát pozor
dávat pozor

look on

dívat se na
přihlížet na

look in on

zastavit se u
zaskočit ke

look here!

hele
heleďte

look forward

těšit se v:
očekávat v:

look for

očekávat v:
hledat v:

you look

vypadáš

wet-look

mokrý vzhled

take a look back

poohlédnout poohlédl

take a look (a)round

rozhlédnout se v:

take a look

podívat se v:

look-alike

podobná osoba n:

look up

vyhledat v:

look to

očekávat od

look the other way

dívat se jinam

look sharp

pospíšit si

look over

prohlédnout v:

look in

zaskočit v:

look here

koukni

look forward to

těšit se na v:

look down upon

shlédnout v:

look down on

shlédnout v:

look down

shlížet v:

look ahead

dívat se před sebe

look (a)round

rozhlédnout se v:

have a look

podívat se

amorous look

zamilovaný pohled

a blank look

nechápavý pohled

Look the part

Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena