Online slovník a překladač

Výsledek překladu a feather in your cap

Počet nalezených překladů: >100 (0.0016 s)

a feather in your cap

uznání za práci

your

tvoje
vašeho
tví (ma nom pl)
tvá (fem)
vaši (f acc/ma nom pl)
tvoji (f acc/ma nom pl)
tvou (f acc/ins)
vaše
váš
tvůj
tvé

cap

čepička
víčko n:
čepice
uzávěr n:
zátka n:
klobouček n:
čapka
čepec n:
čepka n:
baret n:

feather

peří
péro
pero

CAP

Společná zemědělská politika
dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
hlídkový let [voj.]

wash your hair

umýt hlavu v:
mýt hlavu v:

of your

vaší
vašeho

cat got your tongue

proč nemluvíš
nemáš jazyk?

burn your bridges

vzdát se šance na návrat
spálit mosty

blow your mind

šokovat tě
okouzlit tě

white feather

bílé pírko n:

watch your step

dejte pozor

watch your language

mluv slušně

stocking cap

kulich n:

save your skin

zachráň si kuži

sailor cap

námořnická čepice n:

rate-cap

úrokový strop n:

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

price-cap regulation

regulace pomocí cenového limitu [eko.]

pop a cap

vystřelit z pistole [fráz.] [slang.]

polar cap

polární čepička [astr.]

on your side

na tvé straně

on your own

po tvém

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

make your way

udělat to po svém

knee-cap

kolenní jablko

it's your turn

máš slovo

i beg your pardon

dovolte

hold your horses

kroť se!

feather-bed

peřina n:

feather one's nest

namastit si kapsu

enjoy your meal!

dobrou chuť

curl your hair

šokovat tě

cry your eyes out

vybrečet si oči

cry in your beer

litovat se u piva n:

cramp your style

způsobit ti problémy

cool your heels

čekat na soud

cook your goose

zruinuje tě

contour feather

obrysové pero n:

clean up your plate

dojíst pokrm

clean up your act

udělat něco znovu a lépe

change your mind

změnit váš názor

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

carry your weight

odpracovat svůj díl

cap-a-pie

od hlavy k patě

button your lip

nikomu nic neříkej

burn a hole in your pocket

nutkání utrácet peníze

break your heart

zlomit ti srdce

break your fall

zpomalit pád

boggle your mind

zmást tvou mysl

blow your wad

utratit všechny peníze

bite your tongue

neříkej to!

birds of a feather flock together

vrána k vráně sedá

bend your elbow

vypít několik piv

bend your ear

poslouchej mě!

behind your back

za zády

beg your pardon

promiňte

beat your time

přebrat přítelkyni

bearing cap

víko ojnice n:

be your age!

měj rozum!

bathing cap

koupací čepice

bare your soul

mluvit o soukromí

bang for your buck

zaplacená zábava n:

back on your feet

uzdravení z nemoci

at your fingertips

připravený k použití

another nail in your coffin

další cigareta n:

all your eggs in one basket

vsadit vše na jednu kartu

a run for your money

oponent n:

a penny for your thoughts

řekni mi co si myslíš

Bob's your uncle

vlivní lidé v příbuzenstvu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena