Online slovník a překladač

Výsledek překladu a few bricks short of a full load

Počet nalezených překladů: >100 (0.00316 s)

a few bricks short of a full load

nerozumný adj:

full

sytý adj:
plný
obsazený
zaplněný
plně
obsazeno
plno
pln
plný, úplný [eko.]
zcela n:
úplný adj:
naplněný adj:
plna
úplně

load

načíst
obtížit v:
zatěžkat v:
naplnit v:
naložit v:
nakládat v:
úvazek n:
zatěžovat v:
zatížení n:
hromada
zatížit v:
náklad
břímě

short form of

šťastna
šťastný
vděčna
vděčný
šasten
vděčen

load up

nakládat v:
naložit v:

full-grown

dospělý adj:
plně vyvinutý

full time

nezkrácená pracovní doba
na plný úvazek adv:

full throttle

plný plyn
plné zatížení motoru

full house

vyprodáno
vyprodaný sál

full dress

vyžadující slušné oblečení n:
společenské oblečení

a few

pár
několik

volume hydraulic load

objemové hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

surge load

rázové zatížení

superficial hydraulic load

povrchové hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

stream bed load

dnová splavenina [eko.]

peak-load pricing

stanovení cen špičkové energie [eko.]

over-full

přeplněný

off-load

vykládat náklad

no-load

naprázdno

maximum load

nosnost

make short work of

rychle skoncovat s [fráz.]

make a short work of

udělat s něčím krátký proces idiom

load standard of landscape

norma zatížení krajiny [eko.]

load of landscape

zatížení krajiny [eko.]

load forecasting

předpovídání spotřeby [eko.]

load down

naložit v:

live load

nahodilé zatížení [stav.]

limiting load value of landscape

mezní dovolené zatížení krajiny [eko.]

imposed load

nahodilé zatížení

hydraulic load

hydraulické zatížení (nádrže) [eko.]

genetic load

genetická zátěž [eko.]

full-monty

všechno n: [slang.] [brit.]

full-length

nezkrácený adj:

full-frontal

neskrývaný adj:

full up

obsazený

full tilt

na plné obrátky

full stop

tečka n:

full refund

plná náhrada [eko.]

full price

plná cena [eko.]

full phase of the moon

úplněk n:

full page

celostránkový adj:

full output

plný výkon

full of

plno

full moon

úplněk

full employment

plná zaměstnanost [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

full consumption

plná spotřeba [eko.]

full adder

úplná sčítačka n: [el.]

filter load

zatížení filtru [eko.]

few people

málokdo

few and far between

ojediněle

few

málo

fall short of

zklamat

dead load

stálé zatížení [stav.]

critical Load

kritická zátěže [eko.]

come down on like a ton of bricks

tvrdě potrestat

chock-full

přeplněný adj:

chock full

přeplněný adj:

brim-full

naplněný tekutinou

bricks

cihly n: pl.

bed-load catcher

lapák splavenin [eko.]

a man of few words

málomluvný člověk

a full plate

plný talíř

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena