Online slovník a překladač

Výsledek překladu a fine line

Počet nalezených překladů: >100 (0.00155 s)

a fine line

úzký vztah

line

kolej n:
trať n:
šikovat v:
šňůra n:
řada n:
přímka n: [mat.]
linka n:
linie n:
čára n:
řádek n:
rys n:
potrubí n:
lemovat v:
dráha n:
branže n:
fronta n: [amer.]
hranice n:
obrys n:
šik n:
sortiment n:
tah n:
trasa n:
vlasec n:
rodokmen n:
linkovat v:

fine

pokuta n:
hezký
pěkný
pěkně
pokutovat v:
poplatek n:
ušlechtilý adj:
pročistit v:
rafinovat v:
rozdrobit v:
skvěle
skvělý adj:
vynikající adj:
výborně
zjemnit v:
znamenitý adj:
krásný
jemný
ztenčit v:
fajn
dobře

line-up

sestava hráčů
nominace n:
sestava n:
nominace hráčů n: [sport.]
seskupení n:

fine-tune

doladit v:
upravit v:
vylepšit v:

power line

elektrovod n:
elektrické vedení n:

off-line

nepřipojený na síť
mimo síť

fine-tuning

seřízení motoru
dolaďování n:

fine print

drobné písmo
drobný tisk

fine arts

krásné umění
krásná umění n:

x-line

řádkový vodič n: [it.] 5 5

x-datum line

podélná souřadnicová čára n: [it.] 7 7

x datum line

podélná souřadnicová čára n: [tech.] 6 6

water line

ponorná čára n:

ventilation line

větrací potrubí n: [stav.]

trunk line

dálková trať

tree line

hranice lesa n:

transmission line

přenosové vedení n: [el.]

three-line

třířádkový adj:

supply line

přívodní potrubí [stav.]

straight line

přímka n: [mat.]

solid line

plná čára n: [mat.]

snow line

hranice sněhu n:

red-line

rozžhavit v: [hovor.]

punch line

pointa n:

poverty-line

hranice chudoby [fin.]

poverty line

hranice chudoby [fin.]

picket line

řada demonstrantů

phone line

telefonní linka

parting line

dělicí rovina [tech.]

on-line

za běhu

mobile line

mobilní potrubí [eko.]

main line

hlavní trať n: [žel.]

line up

seřadit se v:

in fine

závěrem [kniž.]

fine-spacing screen

jemné česle [eko.]

fine-grained

jemnozrnný adj:

fine-grain pesticide

jemně mletý pesticid [eko.]

fine thing

fešák n:

fine earth

jemnozem [eko.]

fine art

výtvarné umění n:

cut it a little fine

mít přesně tolik peněz

cut a fine figure

vypadat perfektně

a line

čára n:

a fine-toothed comb

detailní zkoumání n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena