Online slovník a překladač

Výsledek překladu a fly on the wall

Počet nalezených překladů: >100 (0.00303 s)

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

fly

let n:
pilotovat v:
fly/flew/flown v: [neprav.]
uletět v:
vyletět v:

wall

stěna n:
zeď n:

on the whole

celkem
vcelku

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

cash on the barrelhead

placení v hotovosti
hotovost n:

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

wall-to-wall

od stěny ke stěně

wall up

zazdít v:

wall socket

zásuvka n:

wall rue

sleziník routička n: [bot.]

wall plug

zásuvka n:

wall pepper

rozchodník ostrý n: [bot.]

wall panel

nástěnná deska, topení připevněné na stěně n:

wall painting

nástěnná malba n:

wall in

zazdít v:

wall hanging

na svěně visící adj:

wall germander

rostlina: ožanka kalamandra n: [bot.]

wall flower

trýzel n: [bot.]

wall fern

osladič obecný n: [bot.]

wall creeper

zedníček skalní n: [zool.]

wall clock

nástěnné hodiny n:

wall beam

pozednice [stav.]

wall barley

rostlina: ječmen myší (Hordeum murinum) n: [bot.]

underground wall

podzemní stěna [eko.]

uncomplete underground wall

neúplná podzemní stěna [eko.]

the lights are on

svítí se

structural wall

zeď

stone wall

kamenná zeď

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

interior wall

stěna

fly the coop

vzít roha v:

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

concrete wall

betonová zeď

complete underground wall

úplná podzemní stěna [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cell wall

buněčná stěna n:

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

brick wall

cihlová zeď

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

abdominal wall

břišní stěna n:

a lot on the ball

inteligentní adj:

Wall Street

Wall Street n: [jmén.]

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena