Online slovník a překladač

Výsledek překladu a fool and his money are soon parted

Počet nalezených překladů: >100 (0.00203 s)

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

soon

brzy
skoro
brzo
záhy
zanedlouho

are

ar n:
jste
jsme
jsi
jsou

money

měna n:
peněžní
peněz n: pl.
peníze

how are you?

jak se máte? [fráz.] [id.]
jak se máš? [fráz.] [id.]
jak se vám daří [fráz.] [id.]
jak se vede?

his

svého
svému
jeho
svém n:

you are able

můžete
můžeš
můžeme

parted

oddělený adj:
rozdělený adj:
rozštěpený adj:

fool

bláznit v:
vůl n: [slang.]
blázen

you are

jsi
jste

they are able

mohou
můžou

money supply, money stock

zásoba peněz v ekonomice
nabídka

here you are

už tě mám
prosím, tumáš

give the devil his due

dát každému, co jeho jest v:
být spravedlivý/rovný i k nepříteli v:

fool around

hrát si
flákat se v:

claws are showing

naštvaný pohled
závistivý pohled

are you going

jdeš
jedeš

anytime soon

v blízké budoucnosti
v dohledné době

you are going

jdeš

what ever are you about?

copak děláš?

we are

jsme v:

upon his arrival

při jeho příchodu

travelling money

cestovné

took off his shoes

zul se

they parted

rozešli se

they are

jsou

the lights are on

svítí se

that are

které adj:

see you soon

brzy se uvidíme [fráz.]

save money

šetřit

pocket money

kapesné

play the fool

dělat se hloupým

on his own

sám adj:

of his own

sám adj:

near money

kvasipeníze

little fool

blázínek

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

get his prints

sejmi jeho otisky

fool's paradise

vysněný svět n:

fool away

promarnit v:

fool around with

pohrávat si s

do as you are bid

dělej co se ti nařizuje

caught with his pants down

chycen při činu

call his bluff

říci na rovinu

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

back teeth are floating

potřebovat močit

ate his fill

najedl se v:

at the top of his voice

hlasitě křičí

as will soon become apparent

jak se brzy jasně ukáže

are you looking for

hledáte

are not

nejsou

are high

jsou vysoké

all his marbles

rozumně

act the fool

jančit v:

absolute fool

úplný hlupák

a shadow of his former self

být mnohem hubenější

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

You are under arrest!

Jste zatčen! [fráz.]

What are you doing?

Co to děláš? [fráz.]

What are you doing today?

Co budeš dnes dělat? [fráz.]

I am lost and have no clothes, passport or money please help

Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi! [fráz.]

HMS (His Majesty Ship)

loď jeho veličenstva [zkr.] [voj.]

April fool

aprílový žert

April Fool's Day

1. dubna n:

ASAP (as soon as possible)

co nejrychleji [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena