Online slovník a překladač

Výsledek překladu a free hand

Počet nalezených překladů: >100 (0.00126 s)

a free hand

výběr podle libosti

free

dobrovolný adj:
bezplatně
volný, bezplatný [eko.]
neomezený adj:
zdarma
bezplatný
osvobodit v:
svoboda n:
volný adj:
svobodný adj:
nezávislý adj:

hand

ruka
podat
ruční adj:
rukopis
dlaň
podávat
ručka
odevzdat
ručička

at hand

po ruce adv:
blízko adv:
při ruce adv:
k dispozici adv:

whip hand

výhoda n:
mít v rukou v:
převaha n:

hand-picked

ručně trhaný
ručně sklízený
ručně sbíraný

hand out

rozdělit v:
rozdávat v:
dávat v:

hand in

odevzdat
odevzdávat
doručit v:

free hand

svoboda jednání n:
volnost jednání n:
volná ruka n:

cool hand

frajer [hovor.]
pevná ruka
kliďas [hovor.]

second hand

z druhé ruky
sekundová ručička n:

hand-to-hand

bezprostřední adj:
přímý adj:

hand-operated

ručně ovládaný
manuálně ovládaný

hand over

odevzdávat
odevzdat

hand down

odkázat
předat v:

first hand

z první ruky
přímo

cash in hand

pokladní hotovost n:
stav pokladny

a firm hand

pevná ruka n:
osoba usměrňující mravy

shake -´s hand

stisknout komu ruku

second-hand

použitý

right-hand side

pravá strana

right-hand

pravý

out of hand

přímo z ruky

on one hand

na jedné straně adv: [přen.]

on hand

na ruce adj:

off-hand

nedbalý

off hand

bez přípravy [fráz.]

minute-hand

minutová ručička

minute hand

minutová ručička n:

left-hand side

levá strana

left-hand

levotočivý adj:

left hand

levotočivý adj:

hour hand

hodinová ručička n:

hand-towel

ručník n:

hand-to-mouth

z ruky do úst

hand-me-down

obnošený adj:

hand-held

ruční adj:

hand-bound

ručně vázaný adj:

hand-blocked silks

ručně tkané hedvábí

hand-barrow

kolečko n:

hand to hand

muž proti muži

hand luggage

příruční zavazadlo n:

hand job

masturbace n: [slang.]

hand in hand

ruku v ruce

hand grenade

ruční granát [voj.]

hand gallop

lehký cval n:

hand drill

ruční vrtačka

give me a hand

pomoz mi

free trade zone /free port/

zóna volného obchodu (volný přístav) [eko.]

free of tax /tax-free/

bez daně [eko.]

free of duty /duty-free/

bezcelní [eko.]

four-in-hand

čtyřspřeží

first-hand

první

at first hand

z první ruky

ask hand

žádat o ruku [fráz.]

an old hand

zkušený člověk

actuated by hand

ručně ovládaný adj:

a hot hand

šťastná ruka při hrách

a helping hand

pomocná ruka n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena