Online slovník a překladač

Výsledek překladu a free-for-all

Počet nalezených překladů: >100 (0.00251 s)

a free-for-all

rvačka n:

free

volný adj:
volný, bezplatný [eko.]
svoboda n:
osvobodit v:
bezplatný
dobrovolný adj:
svobodný adj:
neomezený adj:
zdarma
bezplatně
nezávislý adj:

free trade

volný obchod
svobodný obchod
svoboda obchodu

free rider

parazit n:
vyžírka
černý pasažér [eko.]

free hand

volná ruka n:
svoboda jednání n:
volnost jednání n:

set free

pustit na svobodu
osvobodit v:

ice-free

bez ledu
nezamrzající adj:

free-for-all

otevřený boj
hromadná rvačka n:

free port

svobodný přístav
bezcelní přístav

free market

svobodný trh
volný trh

free enterprise

svobodné podnikání n:
volné podnikání n:

free competition

svobodná soutěž
volná soutěž

feel free

bez obav
cítit se svobodný

fancy-free

nezamilovaný adj:
bez závazků

duty-free

prostý cla
bez cla [eko.]

cell-free

bezbuněčný adj:
zbavený buněk

all in all

celkově adj:
dohromady

waste-free technology

bezodpadová technologie [eko.]

toll-free

bez poplatku

the be-all, end-all

nejlepší adj: [id.]

tax-free

nezdaněný

scot-free

nepotrestaný adj:

rent-free

bez nájemného

rat-free

bez krys adj:

pain-free

bezbolestný adj:

nuclear-free

bezjaderný

lose all love for

zanevřít

heart-free

nezadaný adj:

germ-free

bezmikrobní adj: [bio.] 3 3

free-standing

volně postavený

free-range

volné pasení dobytka n:

free-market environmentalists

environmnetalisté volného trhu [eko.]

free-market

volný trh

free-living

požitkářství n:

free-liver

požitkář

free-lance

nezávislý adj:

free-kick

volný kop n:

free-form

netradiční adj:

free-fall

volný pád

free-board

převýšení koruny hráze [eko.]

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

free-access problem

problém volného přístupu [eko.]

free will

svobodná vule

free verse

volný verš

free vector

volný vektor [mat.]

free university

svobodná univerzita

free trade zone /free port/

zóna volného obchodu (volný přístav) [eko.]

free trade zone

oblast volného obchod

free time

volno

free speech

svoboda projevu

free software

svobodný software [it.]

free reserves

volné rezervy

free of tax /tax-free/

bez daně [eko.]

free of duty /duty-free/

bezcelní [eko.]

free market economy

ekonomika volného trhu [eko.]

free love

volná láska n:

free living

požitkářství n:

free kick

volný kop n:

free fall

volný pád

free economy

tržní ekonomika

free disposal.

bezplatná likvidace [eko.]

free attributes

volné atributy [eko.]

for free

zdarma

for better of for worse

v časech dobrých i zlých [id.]

be-all, end-all

být nejlepší ze všech v: [id.]

barrier free

bezbariérový

ammonia (free)

amoniak (volný) (hydrochemie) [eko.]

all things to all people

každý dostane dost n:

all the better for

prospěch (viz poznámka) [id.]

acid-free

bez kyseliny

a free hand

výběr podle libosti

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena