Online slovník a překladač

Výsledek překladu a freeze on

Počet nalezených překladů: >100 (0.00245 s)

a freeze on

zastavení nějaké činnosti

on

na programu
při
v
na
ve
u

get on

nasednout v:
mít úspěch v:
vycházet v:
nasedat v:
nastupovat v:
nastoupit v:

rely on

opřít se o
spoléhat se
spolehnout se na
spolehnout v:
spolehnout se

freeze

freeze/froze/frozen v: [neprav.]
zmrazit
mrazit
mrznout
ochladit v:

go on

dařit se v:
pokračovat v:
trvat v:
jít dál

rest on

opírat
opřít o (acc)
opřít se o (acc)

reflect on

uvažovat o v:
přemítat v:
přemýšelet o v:

put-on

bouda n: [slang.]
podfuk n: [slang.]
fígl n: [slang.]

lean on

opírat se
opřít o
opřít se o

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále
zůstávat v:

hold on

počkat v:
přidržet v:
vytrvat v:

head-on

čelně
frontálně
přímo

hang on

držet se v: [hovor.]
nepřestávat v: [hovor.]
počkat v: [hovor.]

wage freeze

zákaz zvyšování mezd n:
zmrazení mezd n:

right on

výborně!
přímo na n:

press on

urgovat v:
nutit v:

pick on

mít spadeno v:
dobírat si v:

on schedule

v termínu
ve lhůtě

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

balit (někoho) v: [slang.]
narazit na n:

hinge on

záležet na
záviset na

goings-on

shon n:
podivné události

Freeze!

Stůj! v:
Stůj! Ruce vzhůru!

ride-on

pojízdný adj:

rabbit on

deklamovat v:

quick-freeze

rychle zmrazit

price freeze

zmrazení cen

presume on

nadužívat v: [kniž.]

on side

na straně

on Monday

v pondělí

live on

přežívat v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

have on

mít na

hard-on

erekce n: [slang]

hangers-on

dolézající osoby

hanger-on

parazit n:

hands-on

praktický adj:

going on

pokračující

freeze-up

pokrytí ledem

freeze-frame

políčko filmu

freeze-drying

sublimační sušení

freeze-dry

sublimačně sušit

freeze-dried

lyofilizovaný

freeze wages

stabilizovat mzdy

deep-freeze

silně zmrazit

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena