Online slovník a překladač

Výsledek překladu a fresh pair of eyes

Počet nalezených překladů: >100 (0.00302 s)

a fresh pair of eyes

čtenář neznající knihu

of

od n:
na n:
ze
z
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
trochu
jaksi
tak nějak

pair

dvojice n:
člen Sněmovny lordů n:
párový adj:
pár n:

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

pair off

dohodit v:
spárovat v:
dát dohromady v:

puppy-dog eyes

oči neviňátka
nevinné oči

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

make eyes at

házet pohledy na v: [fráz.]
dělat hezký oči na v: [fráz.]

fresh

čerstvý
svěží

come of

upadnout
dopadnout

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

neslýchaný adj:

twisted pair

kroucená dvojlinka n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

pair up

vytvořit dvojici v:

pair of tweezers

pinzeta n:

pair of scissors

nůžky n:

pair of pliers

kleště n:

outside of

vnější část

one pair of

jedny

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of each of

každého

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

fresh water

sladká voda [eko.]

fresh significance

nový význam

fresh for the morrow

ráno moudřejší večera

fresh air

čerstvý vzduch n:

eyes sight

zrak

eyes

oči n: pl.

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

eagle eyes

orlí oči

dream of

snít o něčem

dotted-pair

tečka-dvojice n:

cry your eyes out

vybrečet si oči

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

clear eyes

dobré oči

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

cake of

kus něčeho

bat her eyes

svůdně mrkat

aware of

vědom si

avail of

využívat

au pair

pomocnice v domácnosti n:

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

schvalovat co [id.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all eyes

pozorně sledovat

a sight for sore eyes

milé shledání

a fresh start

nový život

a breath of fresh air

milá změna n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena