Online slovník a překladač

Výsledek překladu a gaggle of geese

Počet nalezených překladů: >100 (0.0028 s)

a gaggle of geese

hejno husí

of

od n:
na n:
ze
z
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

z conj:
mimo adv:
vedoucí z
ze conj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

gaggle

houf n:
stádo n:
hejno n:

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

diminutive of

dívenka
dívka

come of

konat
upadnout

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

think of

pomyslit si

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

independence of

nezávislost na n:

hear of

doslechnout se o

geese

husy n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a question of

důležitý faktor

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena