Online slovník a překladač

Výsledek překladu a ghost of a chance

Počet nalezených překladů: >100 (0.00194 s)

a ghost of a chance

mizivá šance

chance

příležitost n:
šance n:
náhodný adj:
možnost n:
riskovat v:
naděje n:
riziko n:
náhoda n:
nahodilý adj:
přihodit se v:

of

z
na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
ze

ghost

démon n:
zjevení n:
strašidlo
přízrak n:
duch n:

sort of

jaksi
tak nějak
více méně
trochu

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

as chance would have it

náhoda tomu chtěla, že
co čert nechtěl
co se nestalo

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of my

mojí
mého

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

hear of

slyšet o
doslechnout se o

dispose of

vyřídit v:
zbavit se

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

yield up the ghost

vypustit duši, zemřít [fráz.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

jump at the chance

chopit se příležitost n:

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

ghost town

město duchů

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

chance upon

narazit na

cake of

kus něčeho

by chance

náhodou

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a snowball's chance in hell

mizivá šance na úspěch

a slim chance

malá šance

a fighting chance

férová šance

Holy Ghost

Duch svatý n: [náb.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena