Online slovník a překladač

Výsledek překladu a glow on

Počet nalezených překladů: >100 (0.00254 s)

a glow on

lehce opilý

glow

sálat v:
planout
vyzařovat
plamen n:
svítit v:
žhnout v:
žhnutí n:
hořet
záře n:
zářit
žár n:

on

ve
na
v
u
při
na programu

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

počkat v:
přidržet v:
vytrvat v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

schválně
záměrně

on fire

hořící adj:
v ohni

on duty

ve službě
na stráži adj:

on call

bez výpovědi
okamžitě

on approval

na zkoušku
se souhlasem

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

touch on

naťuknout v:

on-screen

televizní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

live on

živit se v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

have on

mít na

glow-worm

larva světlušky

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena