Online slovník a překladač

Výsledek překladu a good egg

Počet nalezených překladů: >100 (0.00216 s)

a good egg

milá osoba n:

good

spořádaný adj:
hezký adj:
pohledný adj:
poslušný adj:
právoplatný adj:
příjemný adj:
řádný adj:
užitečný adj:
spolehlivý adj:
čestný adj:
dobrý, výborný adj:
pořádný adj:
dobrý
dobře
hodný
laskav
milý adj:
pravý adj:
prospěšný adj:
slušný adj:
užitek n:
vhodný adj:
značný adj:
statek
důkladný adj:
laskavý adj:
prospěch n:
dobrá adj:
dobro n:
blaho n:
výborně!
správně

make good

spravit v:
napravit v:
opravit v:
upevnit v:
vylepšit v:

egg

vaječný adj:
vejce
házet vejci v:
vajíčko

good-naturedly

přátelsky adv:
dobromyslně adv:
laskavě adv:

good-natured

dobromyslný adj:
srdečný adj:
dobrácký adj:

good-hearted

dobrosrdečný adj:
laskavý adj:
dobromyslný adj:

nest egg

podkladek
finanční rezerva

good-tempered

veselé nálady
vyrovnaný adj:

good-sized

dosti velký
značný adj:

good-looking

hezký adj:
pěkný adj:

good-humoured

veselý adj:
dobromyslný adj:

good-bye

na shledanou
sbohem n:

good turn

dobrý skutek
laskavost n:

for good

nadobro
natrvalo

egg on

pobízet k
popichovat v:

do good

přinášet užitek
udělat dobře

be good

sekat dobrotu
dávat na sebe pozor

bad egg

darebák
zlý člověk

white of egg

bílek n:

smell good

vonět v:

poached egg

sázené vejce n:

normal good

normální zboží [eko.]

no-good

nanicovatý

intermediate good

meziprodukt [eko.]

inferior good

podřadný statek [eko.]

goose egg

nula n:

good-quality

kvalitní

good-humouredly

s dobrou náladou

good-by

sbohem!

good will

dobrá vůle

good time

správný čas

good man

alkoholik

egg yolk

vaječný žloutek n:

egg white

bílek

economic good

ekonomický statek (zboží) [eko.]

chicken-and-egg

dilema příčiny a důsledku

but good

důkladně

bag egg

nepodařený plán

a good while

hezky dlouho

a good sport

férová osoba n:

a good deal

mnoho

Greater Good

dobro věci n:

Easter egg

velikonoční vejce

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena