Online slovník a překladač

Výsledek překladu a good head

Počet nalezených překladů: >100 (0.00215 s)

a good head

milá osoba n:

good

značný adj:
statek
dobrý, výborný adj:
milý adj:
příjemný adj:
právoplatný adj:
poslušný adj:
pohledný adj:
hezký adj:
správně
výborně!
blaho n:
dobře
dobro n:
spolehlivý adj:
řádný adj:
spořádaný adj:
laskavý adj:
pravý adj:
čestný adj:
laskav
prospěšný adj:
slušný adj:
hodný
dobrá adj:
vhodný adj:
užitečný adj:
prospěch n:
pořádný adj:
dobrý
důkladný adj:
užitek n:

head

výběžek
hlavička n:
hlavice n:
velet v:
mířit v:
hlavní adj:
hlava n:
ředitel n:
vedoucí n:
hlávka n:
horní část
šéf n:
špička n:
vyvrcholení n:
vršek
vrchol
mys n:
kapitola

head-on

čelně
frontálně
přímo

head over heels

horempádem
vzhůru nohama
střemhlav

well-head

původ n:
zdroj

per head

na jednotlivce
na hlavu

head lamp

čelovka n:
čelová svítilna n:

swelled head

nafoukanost n:

smell good

vonět v:

shake one´s head

zakroutit hlavou

running head

živé záhlaví

raw-head-and-bloody-bones-style

strašidelný styl n:

poppy head

makovice n:

piss-head

opilec n:

over head and ears

až po uši [id.]

normal good

normální zboží [eko.]

no-good

nanicovatý

make head nor tail of something

najít smysl [fráz.]

magnetic head

magnetická hlava n:

keep head down

zalézt za pec v:

head-to-head

muž proti muži

head water

horní tok [eko.]

head tax

daň z hlavy

head off

odvrátit v:

head of mission

vedoucí mise

head loss

výšková ztráta n: [tech.]

head home

jít domů

head front

čelo n:

head clerk

prokurista

head and shoulders

hlava a ramena

group head

vedoucí skupiny

executive head

jednatel n:

cylinder head

hlava motoru n:

come to a head

vyústit v konflikt

can't make head nor tail of something

nenacházet smysl [fráz.]

beat your head against a stone wall

chtít prorazit hlavou zeď

a head start

náskok v závodu

a good while

hezky dlouho

a good sport

férová osoba n:

a good peny

poctivý chlap

a good mark

dobrý člověk [amer.]

a good many

velmi mnoho

a good egg

milá osoba n:

a good arm

dobře házející hráč

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena