Online slovník a překladač

Výsledek překladu a good mark

Počet nalezených překladů: >100 (0.00217 s)

a good mark

dobrý člověk [amer.]

good

pravý adj:
milý adj:
laskavý adj:
čestný adj:
laskav
hodný
dobře
dobrý
pořádný adj:
dobrý, výborný adj:
statek
příjemný adj:
prospěšný adj:
slušný adj:
užitek n:
blaho n:
výborně!
správně
dobro n:
dobrá adj:
prospěch n:
hezký adj:
pohledný adj:
poslušný adj:
právoplatný adj:
důkladný adj:
spolehlivý adj:
řádný adj:
spořádaný adj:
vhodný adj:
značný adj:
užitečný adj:

mark

poznamenat v:
marka
označit v:
značka n:
známka (ve škole)
skvrna n:
terč n:
vyznačit v:
vyznačovat v:
znaménko n:

mark up

marže
zvýšit cenu
zvednout ceny
vyznačit v:
zdražit v:

make good

spravit v:
opravit v:
napravit v:
vylepšit v:

mark down

ohodnotit v:
snížit ceny
snížit cenu

good-tempered

vyrovnaný adj:
veselé nálady

good-sized

značný adj:
dosti velký

for good

natrvalo
nadobro

do good

přinášet užitek
udělat dobře

be good

sekat dobrotu
dávat na sebe pozor

a good deal

hodně
mnoho

wide of the mark (to be)

nezakládat se na pravdě

smell good

vonět v:

school mark

známka

quotation mark

uvozovka n:

question mark

otazník n:

punctuation mark

interpunkční znaménko

normal good

normální zboží [eko.]

no-good

nanicovatý

mark-up

marže n:

mark out

vyznačit v:

mark off

zaškrtnout v:

intermediate good

meziprodukt [eko.]

inferior good

podřadný statek [eko.]

high-water mark

čára přílivu

height sealing mark

cejch (vodní hospodářství) [eko.]

good-quality

kvalitní

good-naturedly

dobromyslně adv:

good will

dobrá vůle

exclamation mark

vykřičník

economic good

ekonomický statek (zboží) [eko.]

ditto mark

opakovací znaménko

but good

důkladně

an easy mark

člověk neschopný říci ne

abrasive mark

stopa po brusivu n:

a good sport

férová osoba n:

a good peny

poctivý chlap

a good many

velmi mnoho

a good head

milá osoba n:

a good egg

milá osoba n:

a good arm

dobře házející hráč

a black mark

černý puntík

Mark

Marek n: [mužs. jméno]

Greater Good

dobro věci n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena