Online slovník a překladač

Výsledek překladu a grain of truth

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

a grain of truth

zrnko pravdy

grain

zrno n: [obec.] 8 6
zrní n: pl. [potr.] 6 6
obilniny n:
zrnit v:
zrnitost n:
zrnko n:
obilí n: pl. [potr.] 4 6

of

ze
vyjádření druhého pádu
od n:
na n:
z

out of

ze conj:
z conj:
vedoucí z
mimo adv:

gospel truth

ryzí pravda n:
pravda pravdoucí
svatá pravda n:

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

think of

pomyslit si
pomyslet na (acc)

of your

vaší
vašeho

of such

takové adj:
takových

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mojí
mého

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

hear of

slyšet o
doslechnout se o

grain alcohol

líh
obilný líh

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

what of

co s

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

neslýchaný adj:

truth

pravda

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

pollen grain

pylové zrno n: [bot.]

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

objective truth rules

objektivní pravidla pravdy [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

half-truth

polopravda n:

full of

plno

fine-grain pesticide

jemně mletý pesticid [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

come of

dopadnout

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

against the grain

proti srsti

abrasive grain

brusné zrno n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena