Online slovník a překladač

Výsledek překladu a great deal

Počet nalezených překladů: 74 (0.00177 s)

a great deal

mnohem, o mnoho adv:

great

šlechetný adj:
úžasný adj:
velikánský adj:
význačný adj:
prima
veliký
velký
významný adj:
vznešený adj:
skvělý
ohromný adj:
slavný adj:
nádherný adj:

deal

jednat v:
obchodní jednání
kšeft n:
obchod n:
množství n:
jednání n:
deal/dealt/dealt v: [neprav.]
dohoda
rozdat (karty) v:
obchodní transakce
pojednávat v:
úděl
obchodovat v:

deal with st

pojednávat o čem
vyřešit
vyrovnat se s čím
vypořádat se s čím v:
řešit

big deal

velký kšeft [slang.]
velké zvíře [slang.]
věc velké důležitosti [slang.]

great-grandmother

prabába n:
prababička n:

great-grandchild

pravnouče
pravnuk n:

deal with

utratit (psa, nepřítele) v:
zabývat se

deal out

rozdělit v:
přidělit v:

a good deal

hodně
mnoho

wheel and deal

čachrovat v:

to sbs. great amazement

k velkému překvapení

to deal with an issue

řešit problém

square deal

solidní jednání n:

package deal

souhrnná transakce [fin.]

great-uncle

prastrýc n:

great-niece

praneteř n:

great-nephew

prasynovec n:

great-grandson

pravnuk

great-grandparent

praprarodič n:

great-grandfather

pradědeček n:

great-granddaughter

pravnučka n:

great-grandchildren

pravnoučata n:

great-aunt

prateta n:

great power

velmoc

great hall

aula v:

great grandparent

praprarodič

great grandmother

prababička

great grandfather

pradědeček

great circle

hlavní kružnice

great auk

alka velká [zoo.]

give somebody a raw deal

jednat s někým nespravedlivě [fráz.]

close a deal

uzavřít dohodu

big hairy deal

nedůležitá věc

a raw deal

nevýhodná smlouva n:

New Deal

Nový úděl

Great Poland

Velkopolsko [zem.] n:

Great Britain

Velká Británie [zem.] n:

Alexander the Great

Alexandr veliký [jmén.] [hist.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena