Online slovník a překladač

Výsledek překladu a group people having approximately the same age

Počet nalezených překladů: >100 (0.00218 s)

a group people having approximately the same age

skupina lidí mající v průměru stejný věk [fráz.]

group

seskupení n:
skupina
spolek hobby groups etc.
soubor n:
grupa n: [mat.]
kapela n:
kolektiv n:
seskupovat v:
skupinový

age

stárnout v:
stárnutí n:
zestárnout v:
věkový adj:
epocha n:
věk
doba n:
věčnost n:
stáří

people

osídlit v:
lidé
lid n:
národ
lidi
zaplnit v:

the same

totéž (n)
ten samý [hovor.]
tentýž
stejný
týž

same

stejný
tentýž
ten samý [hovor.]
spolu
týž

approximately

cirka
zhruba
přibližně

working group

pracovní skupina
pracovní kolektiv

same to you

stejný pro tebe
nápodobně

old age

starobní adj:
staroba n:

in-group

zájmová skupina
zasvěcenci

having

mající adj:
majíce n:

by the same mail

současně
zároveň

at the same time

zároveň
přitom

a dog's age

10 až 15 let
dlouhá doba n:

Consultative Group for International Agricultural ***

Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]
CGIAR Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]

vulnerability group

riziková skupina

under-age

nezletilý adj:

the same thing

totéž

the people

lid

teen-age

dospívající adj:

space age

vesmírný věk n:

some people

leckdo

school-age

školního věku

same thing

totéž

retirement age

důchodový věk

pressure group

nátlaková skupina

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

old-age

starobní adj:

middle-age

střední věk n:

middle age

střední věk

mental age

duševní věk

legal age

zletilost n:

having many meanings

mnohoznačný

group therapy

skupinová terapie

group head

vedoucí skupiny

golden age

zlatý věk n:

few people

málokdo

drainage group

drenážní skupina [eko.]

cut from the same cloth

velmi podobný

canonical age

kanonický věk

by the same token

být spravedlivý

blood group

krevní skupina n:

bitten by the same bug

mít stejné hobby

at the ripe old age

velmi starý

amino group

aminová skupina n: [chem.]

all the same

stejně adj:

age-old

letitý adj:

age group

vrstevníci n:

age bracket

vrstevníci n:

a coon's age

dlouhá doba n:

Stone Age

doba kamenná

People's Republic of China

Čínská lidová republika [zem.]

New Age

Nový věk n:

Iron Age

doba železná

Group of Seven /G7/

Skupina "sedmi" [eko.]

Group of Five /G5/

Skupina "pěti" [eko.]

Group of 10 /G10/, "Paris Club"

Skupina "deseti", "Pařížský klub" [eko.]

Bronze Age

bronzový věk

Abelian group

abelovská grupa

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena