Online slovník a překladač

Výsledek překladu a head start

Počet nalezených překladů: 83 (0.00182 s)

a head start

náskok v závodu

head

šéf n:
mířit v:
mys n:
kapitola
horní část
ředitel n:
hlava n:
hlávka n:
hlavní adj:
hlavice n:
hlavička n:
velet v:
vedoucí n:
vrchol
vršek
vyvrcholení n:
výběžek
špička n:

start

počátek
zahájit v:
začít v:
spouštění
spuštění
startovat v:
začínat v:
začátek
spustit v:
spouštět v:
start n:
zahájení n:

head-on

přímo
frontálně
čelně

head over heels

střemhlav
vzhůru nohama
horempádem

well-head

původ n:
zdroj

start up

spouštět v:
startovat v:

start from scratch

začít od píky
začít od nuly

per head

na jednotlivce
na hlavu

head lamp

čelovka n:
čelová svítilna n:

will start

začne v:

swelled head

nafoukanost n:

start-up

spuštění n:

start crying

rozplakat se v:

start building

rozestavět v:

shake one´s head

zakroutit hlavou

running head

živé záhlaví

raw-head-and-bloody-bones-style

strašidelný styl n:

racing start

start závodu n:

poppy head

makovice n:

piss-head

opilec n:

over head and ears

až po uši [id.]

make head nor tail of something

najít smysl [fráz.]

magnetic head

magnetická hlava n:

kick-start

nastartovat v:

keep head down

zalézt za pec v:

jump-start

start automobilu z vnější baterie

head-to-head

muž proti muži

head water

horní tok [eko.]

head tax

daň z hlavy

head off

odvrátit v:

head of mission

vedoucí mise

head loss

výšková ztráta n: [tech.]

head home

jít domů

head front

čelo n:

head clerk

prokurista

head and shoulders

hlava a ramena

group head

vedoucí skupiny

flying start

letmý start n:

executive head

jednatel n:

cylinder head

hlava motoru n:

come to a head

vyústit v konflikt

can't make head nor tail of something

nenacházet smysl [fráz.]

beat your head against a stone wall

chtít prorazit hlavou zeď

a good head

milá osoba n:

a fresh start

nový život

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena