Online slovník a překladač

Výsledek překladu a heavy see

Počet nalezených překladů: 82 (0.00173 s)

a heavy see

rozbouřené moře

see

podívat se
postarat se
see/saw/seen v: [neprav.]
zahlédnout
viz
pozorovat
hledět v:
chápat v:
nahlížet v:
rozumět v:
spatřit v:
zhlédnout v:
navštívit v:
vidět
uvidět
stolec n:
sídlo n:
vídat

heavy

těžký adj:
nudný adj:
obtížný adj:
hustý adj:

you see

vidíš
vidíte
totiž

see through

pochopit v:
prohlédnout v:
prokouknout v:

heavy-handedness

těžkopádnost n:
brutálnost n:
nemotornost n:

heavy-handed

tyranský adj:
těžkopádný adj:
nemotorný adj:

heavy duty

velké zatížení n:
pro velké zatížení n:
těžký provoz

top-heavy

vratký adj:
nevyvážený adj:

see!

viz
vizte

see to

zařídit
zařizovat

see about

vzít si na starost n:
postarat se o

look-see

zběžný pohled
omrknutí n:

look! see!

podívej se
podívejte se

heavy heart

mít kámen na srdci
těžké srdce

you will see

uvidíte

we'll see

uvidíme v:

see-through

průhledný adj:

see-saw

kolísavý adj:

see you soon

brzy se uvidíme [fráz.]

see you later

nashledanou

see the light

spatřit světlo světa n:

see red

vztekem bez sebe

see off

vyprovodit v:

see double

vidět dvojitě

no-see-um

malá muška

long time no see

dlouho jsme se neviděli

live to see

dočkat se (gen)

i'll see

uvidím

i see

aha n:

heavy-hearted

zarmoucený adj:

heavy-footed

těžkopádný adj:

heavy-duty

mající velkou výdrž

heavy-armed

těžce vyzbrojený

heavy water

těžká voda n:

heavy metal

těžký kov

heavy industry

těžký průmysl

heavy fuel oil

těžký topný olej

go and see

jít navštívit

crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo

udělat cokoli pro ...

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

can't see for looking

být unaven hledáním

a heavy hitter

silák n:

a heavy day

náročný den

Holy See

Svatý Stolec [zem.] n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena