Online slovník a překladač

Výsledek překladu a hell of a time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00161 s)

a hell of a time

nádherný čas

time

odměřit v:
časovat v:
éra n:
trvání n:
takt n:
lhůta n:
epocha n:
načasovat v:
doba
tempo
čas
termín
chvíle n:

save time

šetřit
ušetřit čas

road to hell is paved with good intentions

plno řečí, ale skutek utekl [idiom.]
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly [idiom.]

on time

včas
přesně

long-time

dlouhotrvající adj:
dlouholetý adj:

hell-bent

odhodlaný adj:
tvrdohlavý adj:

hell

k sakru interj:
peklo

dwell time

doba výdrže n: [tech.]
klidová doba n: [tech.]

arrival time

čas příletu n:
čas přijezdu n:

any time

kdykoliv
kdykoli

another time

jindy
někdy jindy

all over hell's half acre

všude
po celém prostoru

waste of time

mrhání časem n:

two-time

dvakrát

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-server

oportunista n:

time-out

přestávka n:

time-honoured

starobylý adj:

time-frame

čas existence jevu

time-consuming

časově náročný

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time off

volno n:

time lag

časové zpoždění n:

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

time clock

píchací hodiny

time card

píchací karta n:

time bomb

časovaná puma n:

this time

tentokrát

that time

tenkrát

term-time

školní rok

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

required time of groundwater level depression

požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody [eko.]

period of time

perioda

per unit of time

za jednotku času

old-time

starodávný adj:

night-time

noc

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

matter of time

otázka času [fráz.]

lose time

ztratit čas

in time

časem

in the nick of time

v pravý čas

in the course of time

v průběhu času

in terms of time

časově adv:

hell-hole

doupě neřesti

hell's bells

hrome!

from time to time

občas

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

each time

pokaždé

down time

doba nepoužitelného stavu n: [tech.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

come hell or high water

ať se stane cokoli

buy time

žádat čas na rozmyšlenou

blue time

jaro

big time

výborná zábava n:

behind time

zpožděn

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all-time

absolutní adj:

all hell broke loose

všichni se prali

a tough time of it

těžká doba n:

a snowball's chance in hell

mizivá šance na úspěch

a rough time of it

stresující období

a dickens of a time

obtížný úkol

ETC =Estimated Time of Completion

předpokládaný čas dokončení n:

ETA = Estimated Time of Arrival

předpokládaný čas příjezdu n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena