Online slovník a překladač

Výsledek překladu a hill of beans

Počet nalezených překladů: >100 (0.00144 s)

a hill of beans

malé množství n:

of

na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
ze
z

sort of

více méně
jaksi
trochu
tak nějak

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

hill

vrch n:
kopec n:
pahorek n:
hora n:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

spill the beans

vyzvonit v:
vyzradit tajemství n:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lots of

hodně,spousta

hill climbing method

metoda výstupu na vrchol [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

cool beans

skvělé adj:

composed of

složený z

coffee-beans

kávová zrnka

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

beans

fazole

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

ant-hill

mraveniště

ant hill

mraveniště n:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a couple of

dvojice adj:

French beans

fazolové lusky

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena