Online slovník a překladač

Výsledek překladu a holy pile

Počet nalezených překladů: 34 (0.00099 s)

a holy pile

velké množství n:

pile

stoh n:
kůl n:
halda n:
sloup n:
složit v:
fůra n:
kupa n:
skládka n:
hromada n:

pile up

skládat v:
navršit v:
navrstvit v:
nahromadit v:
složit na hromadu v:

waste pile

odval n:

pile-up

hromadná havárie n:

pile driver

beranidlo

holy water

svěcená voda n:

holy orders

řehole n:

holy cow

ježkovy oči interj:

holy Moses

proboha!

holy

svatý adj:

Holy Writ

Písmo svaté n: [náb.]

Holy Week

velikonoční týden n: [náb.]

Holy Thursday

Zelený čtvrtek n:

Holy Spirit

Duch svatý n: [náb.]

Holy See

Svatý Stolec [zem.] n:

Holy Saturday

Bílá sobota

Holy Roman Empire

Svatá říše římská [jmén.]

Holy Land

Svatá země n: [náb.]

Holy Grail

svatý Grál n: [myt.]

Holy Ghost

Duch svatý n: [náb.]

Holy Communion

svaté přijímání n: [náb.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena