Online slovník a překladač

Výsledek překladu a horse of a different color

Počet nalezených překladů: >100 (0.00285 s)

a horse of a different color

odlišná záležitost n:

different

rozmanitý adj:
jiný
různý
rozdílný
odlišný
neobvyklý adj:
zvláštní adj:

of

od n:
na n:
vyjádření druhého pádu
z
ze

sort of

jaksi
tak nějak
více méně
trochu

dark horse

nečekaný vítěz
záhadný člověk
neznámá veličina n:
nečekaný favorit

because of

kvůli (dat)
vzhledem k
následkem

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

horse opera

koňská opera
western

horse latitudes

subtropické šířky
koňské šířky

horse around

vyvádět v:
neurvale se chovat

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

a different kettle of fish

jiný adj:
odlišný adj:

white horse

bělouš n:

war-horse

válečný oř n:

vaulting horse

běžící kůň

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

stalking-horse

osoba odpoutávající pozornost n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

sea horse

mořský koník

saddle horse

jezdecký kůň

rocking horse

houpací kůň

race horse

závodní kůň n:

quarter horse

druh závodního koně

out of

vedoucí z

one-horse

malý a nedůležitý

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of each of

každého

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

long horse

kůň na dél n: [sport.]

kind of

trochu

in color

barevně

horse-racing

dostihy n:

horse-race

koňský dostih

horse-drawn

tažený koněm

horse-doctor

lékař koní

horse-breeding farm

hřebčín n:

horse sense

zdravý selský rozum

horse racing

koňské dostihy

horse feathers

blbost n:

horse doctor

lékař koní

horse chestnut

koňský kaštan

horse

kůň n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

draught horse

tažný kůň n:

come of

konat

color-blind

barvoslepý n: [amer.]

color

barva n: [amer.]

cart-horse

tažný kůň

cake of

kus něčeho

blood-horse

plnokrevník n:

become of

co pak stalo s ...?

beat a dead horse

házet hrách na zeď

be different

odlišovat se

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

Trojan horse

Trojský kůň

Arabian horse

Arabský kůň

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena