Online slovník a překladač

Výsledek překladu a household name

Počet nalezených překladů: 70 (0.00121 s)

a household name

jméno známé osobnosti

name

jmenovat
jméno
nazývat
název
nazvat
renomé
reputace
rod
pojmenovat
vyjmenovat
označit v:
pojem n:
ustanovit v:
stanovit v:
uvést
pojmenování

trade name

obchodní název
název výrobku
jméno výrobku
výrobní název

brand name

značka výrobku
obchodní značka n:
značka n:
značkový adj:

in name only

zdánlivě adj:
jenom jako adv:
rádoby adv:

name-day

svátek n:
jmeniny

name-calling

nadávka
posměch

name day

svátek
jmeniny

middle name

druhé jméno
prostřední jméno

maiden name

rozená
dívčí jméno

household word

okřídlené slovo
běžné označení n:

brand-name

značka n:
značkový adj:

Christian name

křestní jméno
křestní

trademark (trade name)

obchodní značka n: [eko.]

proper name

vlastní jméno osoby

pen-name

pseudonym n:

pen name

pseudonym

name-dropping

vytahování se známými jmény

name-dropper

ctižádostivý člověk

name-drop

chlubit se v:

name tag

jmenovka

name plate

jmenovka n:

name brand

obchodní značka n:

make a name for oneself

přeslávit se v: [fráz.]

last name

příjmení

in the name of

jménem

household sector

sektor domácností

household production function

produkční funkce domácnosti [eko.]

household

domácnost

go by the name of

být znám pod jménem

given name

křestní jméno

first name

křestní jméno

family name

příjmení

by name

jménem

by another name

neboli

big-name

známá osobnost n:

big name

osobnost n:

What is your name?

Jak se jmenuješ? [fráz.]

Name Server

jmenný server [zkr.] [it.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena