Online slovník a překladač

Výsledek překladu a hungry belly has no ears

Počet nalezených překladů: >100 (0.00186 s)

a hungry belly has no ears

řečmi člověka nenasytíš [fráz.]

no

nikoli
kdepak n:
nikoliv
žádný adj:
nijaký
ne
žádná adj:

rabbit ears

televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V n: [slang]
televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V n: [slang]
králičí uši n: [bot.]
uvozovky " n: [slang.]

no way

v žádném případě [přen.]
nikterak
nijak
nikudy

belly

nadouvat se
břicho
bříško n:
břich n:

no-brainer

idiot [vulg.]
evidentní rozhodnutí n:

no one

nikdo pron:
ani jeden

in no time

obratem
okamžitě

hungry

dychtivý adj:
lačný adj:

has to do with

týká se
týče se

beer belly

pupek
pivní mozol

there is no

neexistuje

take-no-prisoners

nebrat zajatce [voj.]

pot-belly

pupkáč

pork belly

bůček

over head and ears

až po uši [id.]

of no force

nezávazný adj:

no.

č.

no-win

bez šance na vítězství n:

no-trump

bez trumfů

no-show

lenoch

no-see-um

malá muška

no-one

nikdo

no-nonsense

vážný adj:

no-no

e-e [dět.]

no-man's-land

neutrálně-územní

no-load

naprázdno

no-good

nanicovatý

no-go

selhání n:

no-frills

věcný

no-fly

bezletová

no-fault

bez výjimky

no-account

bezvýznamný

no word

ani hláska [id.]

no use for

bez užitku

no rush

beze spěchu

no problem (no prob)

bez problémů

no place

není kam

no pain, no gain

bez práce nejsou koláče [id.]

no nonsense

žádný nesmysl

no longer

už ne

no less

neméně

no kidding

bez legrace

no how

nijak

no go

nejde to, nepasuje v: [tech.]

no fewer

neméně

no fair

nefér

no doubt

bez pochyby

no data

žádná data [eko.]

no charge

grátis

make no difference

nemít význam, neovlivnit výsledek (něčeho) [fráz.]

it's no use

naplat - co naplat ?

it has not been

nebylo

in no way

nikterak

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

has-been

vyřízený člověk

has to

musí

has the postman been?

přišla už pošta?

has not been

nebyl

has done

udělal v:

has caught

chytil v:

has been

bylo v:

has


ears

uši

coming out of our ears

mít něčeho příliš

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

by no means

nikterak

belly up to the bar

sedět blízko u baru

belly up

zbankrotovat v:

belly tank

přídavná palivová nádrž

belly out

nadmout se

belly laugh

zasmání od plic

belly dancing

břišní tanec n:

belly dance

břišní tanec n:

belly button

pupík

be hungry

mít hlad

all ears

nesmírně zvědavý

a lot of water has passed under the bridge

hodně vody uplynulo [fráz.]

No Smoking

nekouřit [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena