Online slovník a překladač

Výsledek překladu a law

Počet nalezených překladů: 59 (0.00148 s)

a law

zákon

law

právní stav
právní adj:
právní řád
pravidlo
řád n:
právo
zákon

common law

zvykové právo
obyčejné právo
obecné právo

parent-in-law

tchyně n:
tchán n:

law-abiding

dodržující zákony
poslušný adj:

canon law

církevní právo
kanonické právo

break the law

porušit zákon
porušení zákona [eko.]

sons-in-law

zeťové

son-in-law

zeť

sisters-in-law

švagrové - ženy

sister-in-law

švagrová

patent law

patentové právo

parents-in-law

tchán a tchyně

mothers-in-law

tchyně pl.

mother-in-law

tchyně

mercantile law

obchodní zákon [eko.]

martial law

stanné právo

law-suit

soudní pře

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

law of diminishing returns

zákon klesajících výnosů [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

law of comparative advantage

zákon komparativních výhod [eko.]

international law

mezinárodní zákon [eko.]

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

fathers-in-law

tchánové

father-in-law

tchán n:

family law

rodinné právo

ex facto law

retroaktivní právní předpis [práv.]

due process of law

řádné soudní řízení n:

definition of law

znění zákona

daughters-in-law

snachy

daughter-in-law

snacha

control law

zákon řízení [tech.]

common-law

zvykové právo

commercial law

obchodní právo [eko.]

civil law

civilní právo

bye-law

místní předpis

bye law

místní předpis

brush with the law

trestný čin

brothers-in-law

švagři

brother-in-law

švagr

above the law

nepodléhající zákonům

Say's Law.

Sayův zákon [eko.]

Okun's Law.

Okunův zákon [eko.]

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

Law of Diminishing Utility

zákon klesajícího užitku

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena