Online slovník a překladač

Výsledek překladu a level playing field

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

a level playing field

vyrovnat šance na výhru

level

srovnat v:
úroveň n:
hladina
zarovnat v:
vyrovnaný adj:
vodováha n:
rovnat v:
urovnat v:
vyrovnat v:
vyrovnávat v:

field

oblast n:
bojiště
těleso n: [mat.]
role n: [zast.]
pole n:
obor n:
polní adj:
hřiště
lán n:

field test

vyzkoušení v poli
zkušební provoz
vyzkoušet v terénu
praktická zkouška n:

playing

hraní n:
hrací adj:
hrající adj:

field day

přehlídka n:
manévry
velký den

top-level

nejvyšší úrovně
na nejvyšší úrovni

spirit level

vodováha n:
libela n:

perceived noise level

vnímaná hladina hluku PNdB [eko.]
PNdB vnímaná hladina hluku [eko.]

level-headed

chladně uvažující adj:
vyrovnaný adj:

level off

vyrovnat v:
vyhladit v:

flying field

nouzové letiště n:
malé letiště n:

field-glasses

triedr n:
dalekohled n:

field trip

exkurze n:
odborná exkurze

field glasses

triedr n:
dalekohled n: pl.

water level line

čára vodních stavů [eko.]

water level controller

regulátor hladiny vody [eko.]

water level

vodní hladina n:

trophic level

trofická hladina [eko.]

track-and-field

atletický adj:

track and field

atletický adj:

top-level domain

doména nejvyšší úrovně [it.]

stock level

úroveň zásob [eko.]

significance level

úroveň důležitosti

safety integrity level

úroveň integrity bezpečnosti n: [tech.]

reservoir volume level line

čára objemů nádrže [eko.]

replacement level of fertility

hladina prosté reprodukce v porodnosti [eko.]

radiation field

zářivé pole n: [fyz.]

price level

cenová hladina

playing field

hřiště

playing cards

hrací karty

play the field

běhat za holkama

oil-field

naftové pole

normal storage level

hladina normálního nadržení [eko.]

natural level

přirozená úroveň

natural groundwater level

přirozená hladina podzemní vody [eko.]

maximum storage level

hladina maximálního nadržení [eko.]

magnetic field strength

síla magnetického pole [fráz.]

magnetic field

magnetické pole n: [fyz.]

low-level

nízkoúrovňový adj:

long-playing

dlouhohrající adj:

level of living

životní úroveň n:

infection level

infekční tlak [eko.]

ice-field

ledové pole [eko.]

i'm playing

hraji

hop-field

chmelnice n:

hop field

chmelnice n:

high-water level line

čára hladiny velké vody [eko.]

high-level

vysoký stupeň

groundwater level

hladina podzemní vody [eko.]

geomagnetic field

geomagnetické pole [eko.]

finite field

konečné těleso n: [mat.]

field-test

vyzkoušet v terénu

field marshal

polní maršál

field magnet

budící magnet

field hockey

pozemní hokej [amer.]

field glass

dalekohled n:

feeding level

trofická úroveň [eko.]

entry-level

vstupní úroveň

elevation groundwater level

elevační hladina podzemní vody [eko.]

economic storage level

hladina hospodářského nadržení [eko.]

disturbance level

úroveň rušení n: [el.]

depression groundwater level

depresní hladina podzemní vody [eko.]

constant storage level

hladina stálého nadržení [eko.]

ambient pollution level

úroveň vnějšího (imisního) znečištění [eko.]

affected groundwater level

ovlivněná hladina podzemní vody [eko.]

Level of Compliance

úroveň vyhovění [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena