Online slovník a překladač

Výsledek překladu a lick and a promise

Počet nalezených překladů: >100 (0.00145 s)

a lick and a promise

rychlý úklid

lick

líznutí n:
prudká rána n:
úder n:
zbít v:
šlehat v:
natřít v:
naslinit v:
vylízat v:
lízání n:
slízat v:
olizovat v:
lízat

promise

slíbit v:
slib n:
slibovat v:
přislíbit v:
příslib n:

nickel-and-dime

šestákový
držgrešle [hov.]
za pár facek [hov.]

give-and-take

kompromisní adj:
kompromis n:
vzájemné ústupky

give and take

kompromis n:
vzájemné ústupky
kompromisy

first and foremost

v první řadě
především
na prvém místě

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

odds and ends

maličkosti
drobnosti

nuts and bolts

praštěný a splašený
zásadní informace n: pl.

now and then

tu a tam
chvílemi

now and again

časem
chvílemi

keep a promise

dostát slibu
dodržet slib

hit-and-miss

nepřesný adj:
náhodný adj:

fore and aft

po celé lodi
vpředu i vzadu

and stuff

a tak dále
a další věci

and

i conj:
a conj:

yin and yang

jin a jang n:

pros and cons

důvody pro a proti

promise the moon

slibovat hory doly

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

plant and equipment

budovy a zařízení n:

pitch-and-toss

hra s mincemi

pins and needles

mravenčení

pepper-and-salt

pepř a sůl n: [fyz.] [mat.] [tech.]

pen-and-ink

psaný perem

part and parcel

nedílná součást

park and ride

P+R parkoviště

open-and-shut

jednoznačný adj:

null and void

neplatný [práv.]

nip and tuck

nerozhodný

mortar and pestle

třecí miska s tloučkem n:

life-and-death

vitálně důležitý

lick up

vylízat v:

ladies and gentlemen

dámy a pánové

kiss-and-tell

sdělovat intimnosti

hit-and-run

rychlý zásah

high and migty

nadutý

high and mighty

nadutý adj:

here and there

místy

head and shoulders

hlava a ramena

hammer and tongs

vší silou

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

fun and games

vzrušení n:

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

fox and hounds

hra na honěnou

ever and again

čas od času

efficiency and sustainability

efektivnost a udržitelnost [eko.]

efficiency and pollution

efektivnost a znečištění [eko.]

efficiency and fisheries

efektivnost rybolovu [eko.]

down-and-out

zkrachovaný adj:

break a promise

porušit slib

both... and

i... i

b and w

black and white [zkr.]

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

absolute promise

bezpodmínečný slib

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

Kit and Kaboodle

do poslední kapky [slang.]

Jekyll and Hyde

schizofrenik s jednou dobrou a jednou špatnou osobností n:

I promise there will always be

slibuji, že tam vždycky bude [fráz.]

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena