Online slovník a překladač

Výsledek překladu a line

Počet nalezených překladů: >100 (0.00199 s)

a line

čára n:

line

vlasec n:
linkovat v:
dráha n:
lemovat v:
řádek n:
potrubí n:
trať n:
řada n:
přímka n: [mat.]
linka n:
linie n:
čára n:
trasa n:
tah n:
sortiment n:
rodokmen n:
šňůra n:
šikovat v:
šik n:
kolej n:
branže n:
obrys n:
fronta n: [amer.]
hranice n:
rys n:

line-up

seskupení n:
nominace n:
sestava n:
sestava hráčů
nominace hráčů n: [sport.]

line up

seřadit se v:
sestavit v:
seřadit v:
zorganizovat v:
řadit v:

border line

hraniční čára
hranice
hraničící

power line

elektrovod n:
elektrické vedení n:

party line

společná přípojka [tech.]
skupinová přípojka [tech.]

off-line

nepřipojený na síť
mimo síť

hot line

linka důvěry
horká linka n:

firing line

první linie
palebná linie

draw a line

udělat konec něčemu
stanovit meze

credit line

úvěrový limit
hranice úvěru

assembly line

montážní linka n:
montážní pás

yard line

yardová linie n: [sport.]

x-line

řádkový vodič n: [it.] 5 5

x-datum line

podélná souřadnicová čára n: [it.] 7 7

x datum line

podélná souřadnicová čára n: [tech.] 6 6

water line

ponorná čára n:

ventilation line

větrací potrubí n: [stav.]

trunk line

dálková trať

tree line

hranice lesa n:

transmission line

přenosové vedení n: [el.]

three-line

třířádkový adj:

supply line

přívodní potrubí [stav.]

straight line

přímka n: [mat.]

solid line

plná čára n: [mat.]

snow line

hranice sněhu n:

single-line

jednokolejný adj:

red-line

rozžhavit v: [hovor.]

punch line

pointa n:

poverty-line

hranice chudoby [fin.]

poverty line

hranice chudoby [fin.]

picket line

řada demonstrantů

phone line

telefonní linka

perpendicular line

kolmice [fráz.]

parting line

dělicí rovina [tech.]

on-line

za běhu

mobile line

mobilní potrubí [eko.]

main line

hlavní trať n: [žel.]

line printer

řádková tiskárna n:

line drawing

perokresba n:

isocost line

nákladová izočára (čára stejných nákladů) [eko.]

hypsometric line

hypsometrická čára [eko.]

hard-line

nekompromisní adj:

flood line

zátopová čára [eko.]

fishing line

vlasec n:

finish line

cílová čára n:

drop a line

napsat pár řádků

dotted line

tečkovaná čára n:

contour line

vrstevnice n: [mat.]

command line

příkazový řádek [it.]

by-line

novinový podtitulek

budget line

rozpočtová linie [eko.]

bottom line

konečný součet

base line

základní čára n:

bank line

břehová čára [eko.]

air-line

letecká linka

a fine line

úzký vztah

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena