Online slovník a překladač

Výsledek překladu a little bird told me

Počet nalezených překladů: >100 (0.00223 s)

a little bird told me

někdo mi řekl

little

málo
malý
trocha n:
maličký
drobný adj:
krátký adj:
nepatrný adj:
trochu

bird

ptáček n:
ptáče n:
ptačí
pták
Mne se casto zdá,

me

mne (acc/gen)
(acc/gen)
mnou
mně (dat/loc)

told

tell/told/told v: [neprav.]
řekl
řečen

excuse me

promiň
promiňte
s dovolením

dear me

jejda interj:
proboha interj:
jémine interj:

pardon me

promiňte mi [id.]
omluvte mě [id.]

little girl

holčička n:
dívenka n: [female]

little by little

krůček po krůčku
pozvolna n:

little boy

chlapec n:
chlapeček n:

give me

dej mi
dát mi

bird of prey

dravec n:
dravý pták

bird dog

ohař
honicí pes

a little off

nakřivo
trochu bláznivý

a little bit

maličko adj:
trošku adj:

with me

se mnou

wading bird

brodivý pták n: [zoo.]

tiny little

maličký

swallow bird

vlaštovka

stand by me

stát při mně

spare me

ušetři mne

song-bird

zpěvný pták

poor little

chudičký adj:

pleases me

zlíbí se mi

pick-me-up

posilující prostředek

me:

podle mě

little window

okýnko

little tree

stromeček

little tower

věžička

little tooth

zoubek

little toe

malíček u nohy

little thing

maličkost

little table

stolek

little sweetie

brouček

little song

písnička

little lamb

jehňátko n:

little hut

klobouček

little house

domeček n:

little fool

blázínek

little finger

malíček n:

little figure

postavička

little cottage

chaloupka n:

little calf

telátko n:

little bush

keřík n:

little bittern

bukáček malý [zoo.]

little auk

alka malá [zoo.]

kiss me

polib mi [fráz.]

follow me!

za mnou

follow me

následujte mě

early bird

ranní ptáče n:

canary bird

kanárek

blow me down

být velmi překvapen

bird-cherry

střemcha hroznovitá n: [bot.]

bird's-eye view

ptačí perspektiva n:

bird's eye view

ptačí perspektiva n:

bird of paradise

rajka n:

bird cage

zajatecký tábor

bawl me out

vynadej mi

bail me out

pomoz mi z problému!

as me

jako já

above me

na mě moc [id.]

a pick-me-up

životabudič

a little thick

příliš chvály

a little steep

trochu drahý

a little castle

hrádek

a little

trochu adj:

Trust me.

Věr mi. [fráz.]

Little wonder

není divu

Little Rock

hl.m. - Arkansas v USA n: [jmén.]

Little Poland

Malopolsko [hist.] [zem.] n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena