Online slovník a překladač

Výsledek překladu a little off

Počet nalezených překladů: >100 (0.00244 s)

a little off

nakřivo
trochu bláznivý

little

drobný adj:
maličký
málo
malý
nepatrný adj:
krátký adj:
trocha n:
trochu

off

z
se
vypnutý adj:
pryč n:
s
vypnuto
ze

put-off

odročení n:
odkládání n:
odklad n:
vytáčka n:
výmluva n:

rip off

okrást [slang.]
šidit [slang.]
podvádět [slang.]
krást [slang.]

run off

kopírovat v:
xeroxovat v:
vytisknout v:

reel off

odmotat v:
odvíjet v:
odříkat v:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

zlodějna n:
krádež

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

raffle off

zbavit se něčeho v tombole [idiom]
dát do tomboly [idiom]

put off

odložit v: [frsl.]
odradit v:

little girl

dívenka n: [female]
holčička n:

little by little

krůček po krůčku
pozvolna n:

little boy

chlapeček n:
chlapec n:

a little bit

maličko adj:
trošku adj:

tiny little

maličký

sell off

rozprodat v:

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

poor little

chudičký adj:

little-waste technology

maloodpadová technologie [eko.]

little window

okýnko

little tree

stromeček

little tower

věžička

little tooth

zoubek

little toe

malíček u nohy

little tiny bush

keříček

little thing

maličkost

little table

stolek

little sweetie

brouček

little song

písnička

little lamb

jehňátko n:

little hut

klobouček

little house

domeček n:

little fool

blázínek

little finger

malíček n:

little figure

postavička

little cottage

chaloupka n:

little calf

telátko n:

little bush

keřík n:

little bittern

bukáček malý [zoo.]

little auk

alka malá [zoo.]

just a little bit

trošičku

cut it a little fine

mít přesně tolik peněz

avail to little

zbytečný

a little thick

příliš chvály

a little steep

trochu drahý

a little castle

hrádek

a little bit boring

kapku nudný [fráz.]

a little bird told me

někdo mi řekl

a little

trochu adj:

Little wonder

není divu

Little Rock

hl.m. - Arkansas v USA n: [jmén.]

Little Poland

Malopolsko [hist.] [zem.] n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena