Online slovník a překladač

Výsledek překladu a long shot

Počet nalezených překladů: >100 (0.0022 s)

a long shot

malá šance na výhru

shot

výstřel
úder
trefa
injekce n:
snímek n:
dostřel
rána
kulka
shoot/shot/shot v: [neprav.]

long

dlouhý
dlouze
dychtit
vleklý adj:
toužit
zdlouhavý adj:
zatoužit
dlouho

long-standing

přetrvávající
odvěký
dlouholetý

so long

nashle
nashledanou

pot-shot

výstřel bez míření n:
výstřel zblízka n:

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

long-time

dlouholetý adj:
dlouhotrvající adj:

long-range

dalekonosný adj:
dálkový adj:

long shot

nepravděpodobný úspěch
snímek z dálky

long glass

tři stopy vysoká sklenice na jeden yard piva n:
velké zrcadlo pro celou postavu n:

long for

toužit po (loc)
zatoužit po (loc)

long division

dělení na papíře [fráz.] [mat.]
nezkrácené dělení n: [mat.]

big shot

hlavoun
eso n:

week-long

týdenní adj:

shot-put

vrh koulí

shot to death

zastřelený adj:

shot putter

koulař

shot put

vrh koulí

shot dead

zastřelený adj:

pot shot

výstřel zblízka n:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

not long

nedlouho

mug shot

policejní fotografie zločince

long-windedness

rozvláčnost n:

long-winded

rozvláčný adj:

long-term

dlouhodobý adv:

long-tailed

dlouhoocasý adj:

long-suffering

trpělivý adj:

long-stay

dlouhý pobyt

long-sightedness

lepší viditelnost do dálky

long-sighted

dalekozraký adj:

long-running

dlouhotrvající adj:

long-playing

dlouhohrající adj:

long-lost

dávno ztracený

long-lived

dlouhověký adj:

long-life

trvanlivý adj:

long-leggs

dlouhé nohy pl.

long-legged

dlouhonohý adj:

long-lasting

dlouhotrvající adj:

long-haul

dálkový adj:

long-handled

s dlouhou rukojetí adj:

long-haired

dlouhovlasý adj:

long-distance

dálkový

long-bow

dlouhý luk n:

long-awaited

dlouho očekávaný adj:

long-ago

dávno adv:

long run

dlouhodobý [eko.]

long jump

skok daleký

long hundred

sto dvacet n:

long horse

kůň na dél n: [sport.]

long haul

dálkový adj:

long green

zelené bankovky n: [slang.] [amer.]

long drink

nápoj podávaný ve vysoké sklenici n:

long credit

dlouhý úvěr [eko.]

long ago

dávno adv:

jump shot

hod z výskoku v basketbalu

how long

jak dlouho

have a shot at

pokusit se o

for long

na dlouhou dobu

for a long time

na dlouhou dobu

day-long

celodenní adj:

blank shot

výstřel naslepo

before long

zanedlouho adv:

at long last

konečně

at a shot

naráz idiom

a shot in the dark

střela od boku

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

a long time ago

dávno adv:

a big shot

papaláš n:

Long Beach

město - Spojené státy americké n: [jmén.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena