Online slovník a překladač

Výsledek překladu a long time ago

Počet nalezených překladů: >100 (0.00234 s)

a long time ago

dávno adv:

long

dlouhý
dlouho
dychtit
vleklý adj:
zatoužit
toužit
zdlouhavý adj:
dlouze

time

chvíle n:
termín
tempo
éra n:

long-standing

přetrvávající
odvěký
dlouholetý

so long

nashle
nashledanou

long-time

dlouholetý adj:
dlouhotrvající adj:

long-range

dalekonosný adj:
dálkový adj:

long-distance call

hovor meziměsto n:
meziměstský hovor n:

long shot

snímek z dálky
nepravděpodobný úspěch

long glass

tři stopy vysoká sklenice na jeden yard piva n:
velké zrcadlo pro celou postavu n:

long for

toužit po (loc)
zatoužit po (loc)

long division

nezkrácené dělení n: [mat.]
dělení na papíře [fráz.] [mat.]

in the long run

koneckonců [id.]
časem

for a long time

na dlouhou dobu
dlouho

ago

před
předtím

week-long

týdenní adj:

plant pest long-term prognosis

dlouhodobá prognóza škůdce rostlin [eko.]

plant disease long-term prognosis

dlouhodobá prognóza choroby rostlin [eko.]

not long ago

nedávno

not long

nedlouho

long-windedness

rozvláčnost n:

long-winded

rozvláčný adj:

long-term objectives

dlouhodobé cíle [eko.]

long-term loan

dlouhodobá půjčka [eko.]

long-term hydrological prognosis

dlouhodobá hydrologická předpověď [eko.]

long-term deposit

dlouhodobý vklad [eko.]

long-term average value

dlouhodobý průměr (hydrologie) [eko.]

long-term

dlouhodobý adv:

long-tailed

dlouhoocasý adj:

long-suffering

trpělivý adj:

long-stay

dlouhý pobyt

long-sightedness

lepší viditelnost do dálky

long-sighted

dalekozraký adj:

long-running

dlouhotrvající adj:

long-run average cost curve

křivka dlouhodobých průměrných nákladů [eko.]

long-range transport of pollution

dálkový přenos znečištění [eko.]

long-playing

dlouhohrající adj:

long-lost

dávno ztracený

long-lived

dlouhověký adj:

long-life

trvanlivý adj:

long-leggs

dlouhé nohy pl.

long-legged

dlouhonohý adj:

long-lasting

dlouhotrvající adj:

long-haul

dálkový adj:

long-handled spade

lopata s dlouhou rukojetí

long-handled

s dlouhou rukojetí adj:

long-haired

dlouhovlasý adj:

long-drawn-out

vleklý adj:

long-distance runner

běžec na dlouhé tratě n:

long-distance

dálkový

long-bow

dlouhý luk n:

long-awaited

dlouho očekávaný adj:

long-ago

dávno adv:

long woman´s boot

kozačka

long time no see

dlouho jsme se neviděli

long run

dlouhodobý [eko.]

long jump

skok daleký

long hundred

sto dvacet n:

long horse

kůň na dél n: [sport.]

long haul

dálkový adj:

long green

zelené bankovky n: [slang.] [amer.]

long drink

nápoj podávaný ve vysoké sklenici n:

long credit

dlouhý úvěr [eko.]

long ago

dávno adv:

industry long-run supply curve

křivka dlouhodobé odvětvové nabídky [eko.]

in the long term

dlouhodobě

in a long time

v dlouhé době

how long

jak dlouho

from time to time

občas

for long

na dlouhou dobu

day-long

celodenní adj:

before long

zanedlouho adv:

at long last

konečně

ago week

před týdnem

a long shot

malá šance na výhru

Long Beach

město - Spojené státy americké n: [jmén.]

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena