Online slovník a překladač

Výsledek překladu a lot of water has passed under the bridge

Počet nalezených překladů: >100 (0.00194 s)

a lot of water has passed under the bridge

hodně vody uplynulo [fráz.]

passed

uplynulý adj:
minulý adj:
prošel
pošel

under-the-counter

pokoutní adj:
pod pultem

state-of-the-art

úroveň vědy
nejmodernější adj:

state of the art

na úrovni doby
nejmodernější adj:

spring of water

pramen
zřídlo

run-of-the-mill

řadový adj:
průměrný adj:

get the better of

vyzrát na
přelstít

for the sake of

pro
kvůli

define the boundaries of

vymezovat
vymezuje

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

a lot of

mnoho
hodně

Friends of the Earth

FOE Friends of the Earth [eko.]
Friends of the Earth FOE [eko.]

water of a duck's back

uplně ukradené [fráz.]

water exploitation coefficient of irrigation network

součinitel využitelnosti vody v závlahové síti [eko.]

water exploitation coefficient of irrigated area

součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše [eko.]

under- or overweighting of low probabilities

pod- nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti [eko.]

under the weather

pod psa [id.]

under the table

pod stolem

under the influence of alcohol

pod vlivem alkoholu

to the value of

hodnotě

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

to feel under the weather

cítit se pod psa [fráz.]

the whole of

celý

the like of which

jaký

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

survival of the fittest

právo silnějšího

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

ship-of-the-line

řadová loď n: [voj.] [lod.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

put on the water

postavit vodu

purification degree of waste water treatment plant

účinnost čistírny odpadní vody [eko.]

protective zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

permitted volume of waste water discharge

povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu) [eko.]

out-of-the-way

zastrčený adj:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

one of the boys

jeden z chlapců

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the process

procesu

of the house

domu

of the day

dne

minimum yield of water source

minimální vydatnost vodního zdroje [eko.]

maximum yield of water source

maximální vydatnost vodního zdroje [eko.]

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the course of

během něčeho

has the postman been?

přišla už pošta?

get the hang of

pochopit v:

general of the army

generál armády

exploitation coefficient of irrigation water

součinitel využitelnosti závlahové vody [eko.]

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

cream of the crop

jen ti nejlepší

crack under the strain

propadnout hysterii

constant storage capacity of water reservoir

prostor stálého nadržení vodní nádrže [eko.]

common property problems of water

problémy společného vlastnictví vody [eko.]

column of water

vodní sloupec [tech.]

by the end of the week

do konce týdne

buffer zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

bridge the gap

pomoci lidem komunikovat

body of water

vodné těleso n:

blow you out of the water

ponížit tě

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

average yield of water source

průměrná vydatnost vodního zdroje [eko.]

at the speed of

rychlostí

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

at the end of

koncem

ark of the covenant

archa úmluvy

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

aeration of water

provzdušňování vody [eko.]

a lot on the ball

inteligentní adj:

a lot of water

spousta vody [fráz.]

a lot of folderol

hromada nesmyslů

a lot of bunk

kupa lží

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena