Online slovník a překladač

Výsledek překladu a lot on the ball

Počet nalezených překladů: >100 (0.00295 s)

a lot on the ball

inteligentní adj:

lot

parcela n:
hovno n,
množství n:
volba
los n:
spousta
moc
stavební parcela
pozemek n:
hodně

ball

kauce
míč
záruka
ples n:
koule n:
bál n:
vylévat vodu
sbalit v:
kulička n:

on the whole

celkem
vcelku

on the spot

na místě
přímo na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the left

nalevo
vlevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

a lot of

hodně
mnoho

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

the lights are on

svítí se

thanks a lot

díky moc (hovor.)

tennis-ball

tenisový míček

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

parking lot

parkoviště

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

job lot

výprodejové zboží

have a ball

mít se bezva

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

cue ball

kulečníková koule n:

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

behind the eight ball

v obtížné pozici

beach ball

nafukovací míč n:

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

ball of the thumb

bříško

bad lot

mizera n:

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

a lot of water has passed under the bridge

hodně vody uplynulo [fráz.]

a lot of water

spousta vody [fráz.]

a lot of folderol

hromada nesmyslů

a lot of bunk

kupa lží

a lot

moc

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena