Online slovník a překladač

Výsledek překladu a lucky break

Počet nalezených překladů: >100 (0.00216 s)

a lucky break

hodně štěstí

break

rozbít
rozbít se
break/broke/broken v: [neprav.]
lom
zlomit
přestávka
lámat
přelom
prorazit v:
dešifrovat v:
narušit v:
pauza n:
polámat v:
zlámat v:
zlomení n:
zlomenina n:
zlom n:
rozluštit v:
rozlomit v:
rozbíjet v:
převrat n:
přelomit v:
prolomit v:

break down

bořit v:
rozbít se v:
rozepsat [id.]
neuspět v:
porouchat se [id.]
rozpadnout se [id.]
zhroutit se [id.]
zbořit [id.]
rozčlenit [id.]
chemicky rozložit [id.]
rozměnit peníze [id.]
zlomit v:
strhnout v:
selhat v:
rozložit [id.]

break in

vloupat se [id.]
zapracovat v:
krotit mladého koně [id.]
rozchodit boty [id.]
zaběhnout stroj [id.]
zaškolit [id.]

break off

přerušit v:
zrušit
odlomit v:
olámat v:
ulomit v:

break into

vloupat se [id.]
propuknout v co [id.]
prosadit se [id.]
rozběhnout se [id.]
platit příliš vysokou bankovkou [id.]

break up

přerušit zápas
rozbít
rozpustit v:
ukončit v:

break through

prolomit v:
prorazit v:
překonat v:

break out

vypuknout v:
uprchnout v:
propuknout v:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

break away

ulomit se v:
odtrhnout se v:
rozejít se v:

break-up

rozpad n:
rozklad n:

break with

rozejít se s
rozloučit se

break ground

připravit půdu pro v:
zorat v:

break even

hospodařit s nulovým ziskem
pokrýt náklady

big break

šťastná náhoda n:
dobrá příležitost n:

tie-break

tie-break n:

tax break

daňová úleva

lucky

šťastný adj:

happy-go-lucky

bezstarostný

coffee break

přestávka na kávu

break-resistant

nerozbitný adj:

break-in

vloupání n:

break-even

vyrovnaný adj:

break wind

pouštět větry

break short

přerušit v:

break loose

vytrhnout se

break frequency

zlomová frekvence [tech.]

break a sweat

zapotit se při práci

break a story

informovat první o nějaké zprávě

break a spell

zkazit něčím půvab někoho

break a promise

porušit slib

break a leg

zlom vaz!

break a habit

skončit se zlozvykem

a lucky streak

řada výher

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena